Sveaskog

 • Sveaskog levererade 3 TWh biobränsle år 2011

  Etiketter: Bioenergi
  År 2011 blev det 15:e året i rad som Sveaskog ökade sin biobränsleaffär och för första gången levererade man mer än 3 TWh förnyelsebar energi under ett år. Biobränsleaffären uppgick år 2011 till 650 miljoner kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Älgen skadar tillväxten i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgskador ger kraftigt minskad tillväxt. För Sveaskog riskerar tillväxtförlusten att bli 20 procent med det betestryck som man har i dag på sina tallmarker. / Skogsland
  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2011: Lägre resultat för Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs nettoomsättning för 2011 uppgift till 6 724 MSEK (6 951). Minskningen beror i allt väsentligt på lägre försäljningsvolymer. Även priserna har sjunkit och varit genomsnittligt lägre än föregående år. Sveaskogs operativa rörelseresultat under 2011 uppgick till 1 085 MSEK (1 280). / Sveaskog
  Läs mer
 • Ny organisation ska stärka kundfokus

  Etiketter: Skog
  Sveaskog inför under det första kvartalet år 2012 en ny organisation där affärsverksamheten fördelas på tre geografiska marknadsområden och ett affärsområde. Ett mål är att stärka kundfokus och utveckla kundsamverkan. En ny koncernledning träder ikraft den 19 januari. /Sveaskog
  Läs mer

Sidor