Sveaskog

 • Sveaskogs marknadschef Patric Selin slutar

  Etiketter: Skog
  Patric Selin slutar sin anställning som marknadschef i Sveaskog den 31 mars 2012. Han har under sin tid i företaget format en stark marknadsgrupp och även varit delaktig i utvecklingen av Sveaskogs nya organisation som sjösätts den 1 april. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog registrerar 4 000 nya nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har genom nya inventeringar kunnat identifiera ytterligare 4 000 nyckelbiotoper på sin mark. Fältbesöken har gjorts på hundratusentals hektar. Nyckelbiotoperna är levererade till Skogsstyrelsen, som inom några veckor kommer att publicera dem i sin databas Skogens Pärlor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Gammelskogen räddad från avverkning

  Etiketter: Skog
  I går fattade Avesta kommun det formella beslutet att byta mark med Sveaskog så att gammelskogen i Byvalla räddas från avverkning. Bybornas kamp för att få behålla sin kära skogsmiljö har därmed krönts med framgång. / SR Dalanytt
  Läs mer
 • 140 skogsegendomar till salu under 2012

  Etiketter: Skog
  Lördagen den 25 februari startar Sveaskog årets försäljning av skogsegendomar. Under 2012 planerar Sveaskog att sälja 22 000 hektar, främst i norra och mellersta Norrland. / Sveaskog
  Läs mer
 • Persson dyster om skogskonjunktur

  Etiketter: Skog
  Förre statsministern Göran Persson, i dag styrelseordförande i statliga Sveaskog, varnar för att skuldkrisen i Europa kan bli långvarig och få stora konsekvenser för den svenska skogsnäringen. / SvD
  Läs mer
 • Jobb försvinner när Sveaskog drar ned

  Sveaskog ändrar sin organisation. Det drabbar Östersundskontoret där folk kommer få sluta sina jobb. – Vi har inte så mycket mark i närheten av Östersund, det är en anledning, säger Sveaskogs informationschef Linda Andersson. / Länstidningen
  Läs mer
 • Sveaskog ger sig om avverkning

  Etiketter: Skog
  En omtvistad avverkning som Sveaskog planerat i Byvalla i södra Dalarna har nu fått en lösning. Sveaskog byter till sig skog och skyddar det avverkningsanmälda beståndet. / Skogsland
  Läs mer
 • Sveaskog levererade 3 TWh biobränsle år 2011

  Etiketter: Bioenergi
  År 2011 blev det 15:e året i rad som Sveaskog ökade sin biobränsleaffär och för första gången levererade man mer än 3 TWh förnyelsebar energi under ett år. Biobränsleaffären uppgick år 2011 till 650 miljoner kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Älgen skadar tillväxten i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgskador ger kraftigt minskad tillväxt. För Sveaskog riskerar tillväxtförlusten att bli 20 procent med det betestryck som man har i dag på sina tallmarker. / Skogsland
  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2011: Lägre resultat för Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs nettoomsättning för 2011 uppgift till 6 724 MSEK (6 951). Minskningen beror i allt väsentligt på lägre försäljningsvolymer. Även priserna har sjunkit och varit genomsnittligt lägre än föregående år. Sveaskogs operativa rörelseresultat under 2011 uppgick till 1 085 MSEK (1 280). / Sveaskog
  Läs mer

Sidor