Sveaskog

 • Sveaskog, Skogforsk och SLU: "Nu ska asken och almen räddas - och det är bråttom!"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog hoppar av "Svenska Skogen"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har beslutat att bolaget går ur initiativet Svenska Skogen. Sveaskog har därför meddelat Svensk Skogskommunikation AB att bolaget avser lämna initiativet när gällande avtal upphör i juni 2022. "Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet", säger Per Matses, VD för Sveaskog./ Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog uppdaterar kartor och skyltar i ekoparkerna i norra Sverige

  Etiketter: Outdoor life & hunting
  Sveaskogs ekoparker finns över hela Sverige, från de lavklädda granurskogarna i norr till blåsippornas bokskogar i söder. Idag har Sveaskog 37 ekoparker med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.  Den nordligaste ekoparken är Ekopark Naakajärvi i Pajala kommun i Norrbotten. Under 2021 startar Sveaskog ett arbete med att uppdatera kartor och skyltning för de 17 ekoparkerna i Norrbotten och Västerbotten. Jakob Bjerner, Hållbarhetsansvarig Sveaskog, håller i arbetet: "Vi behöver kompensera för ett eftersatt underhåll för att göra ekoparkerna mer besöksvänliga". / Sveaskog
  Läs mer
 • Framgångsrikt återvätningsprojekt i Trunhatten - gynnar både Östersjön och Vänern

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveaskog har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen arbetat för att återställa ett område sydost om Åtorp i Örebro län. Det är ett arbete som i förlängningen skapar nytta för både Östersjön och Vänern. Alltmer odlingsbar mark togs i anspråk av både jord- och skogsbruk under 1800-talet. "Vi har återställt hydrologin och det kan bli viktigt bland annat för grundvattnet, vilket skapar positiva effekter för vattnet till Stockholm och Göteborg, via Svartån och Hjälmaren och via Göta älv och ända till Kattegatt", säger Rune Andersson på Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog och CollectiveCrunch samarbetar för att förbättra skogsbruket med AI i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En viktig del av framtidens skogsbruk är digitaliseringen - och Ai (artificiell intelligens) kommer att förändra branschen. Sveaskog vill som Sveriges största skogsägare ligga i framkant och har därför inlett ett samarbete med en av den ledande utvecklaren av AI för skogsbruk. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskogs ”tiotusing” fortsätter att bidra till ett starkt lokalsamhälle - 300 föreningar hittills

  Etiketter: Skog
  Inemot 300 föreningar sökte när Sveaskog ifjol uppmanade föreningar, på orter där bolaget har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att ansöka om stöd på upp till 10 000 kr för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på lokalsamhället. Nu startar nästa omgång med samma förutsättningar. Anette Waara, Sveaskog, säger: "Föreningarna som söker behöver ha sin verksamhet på de orter där vi har skog. Eftersom Sveaskog ofta är ensam större arbets- och uppdragsgivare på många mindre orter, är denna satsning på lokalsamhällena viktig för oss." / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog och Mellanskog logistiksatsar i Mellansverige: "Mäter på distans"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten. "Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd." Det nya systemet, en så kallad fotowebb, gör det möjligt att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut från hamnen. Den sammanlagda investeringen är på omkring en miljon kronor. / Mellanskog
  Läs mer
 • Fortsatt fri avbokning av jakt- och fiskekort

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med anledning av restriktioner för resande och den oro som vissa kan känna inför att resa förlänger Sveaskog den fria avbokningen av bokade jakt- och fiskekort. Fri avbokning för samtliga Sveaskogs jakt- och fiskekort gäller nu till och med september 2021. / Sveaskog
  Läs mer
 • Per Matses utsedd till tf VD för Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice VD, till tillförordnad VD från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som VD. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

  Etiketter: Skog
  Konjunkturen på marknaden för trävaror är god, och Sveaskogs timmerkunder efterfrågar mer råvara. Därför höjer Sveaskog priset på det timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kr/ kubikmeter toppmätt, och gäller på normaltimmer från den 18 januari. "Det är glädjande att våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter", säger Roger Johansson, chef för extern virkesanskaffning i Sveaskogs marknadsområde Syd. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor