Sveaskog

 • Bra jaktresultat på Sveaskogs marker i norra Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Höstens älgjakt har gått bra och i norra Sverige börjar de uppsatta avskjutningsmålen uppnås och då återstår ändå en dryg månad av ordinarie jakttid i Västerbotten. I Norrbotten är jakten i princip klar. Det ser ut som att avskjutningsmålen kommer att nås, i de flesta områdena, trots att all rapportering ännu inte kommit in. / Sveaskog
  Läs mer
 • Insändare Dagens Nyheter. ”Sveaskog en skamfläck för biologisk mångfald”

  Etiketter: Skog
  INSÄNDARE. De gamla naturskogarna är på väg att försvinna – med politikernas goda minne. Statens bolag Sveaskog är en skamfläck för naturvård och biologisk mångfald, skriver Peter Lindgren och Agneta Blomqvist. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Sveaskog ändrar metod för värdering av skogstillgångar

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata och ändrar därmed redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020. Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog säljer stort markområde i Vaggeryd

  Etiketter: Skog
  Försäljningen omfattar 300 000 kvm mark med bra logistiskt läge i direkt anslutning till motorväg E4, riksväg 30 och logistikområdet LogPoint South Sweden i Vaggeryds kommun, Jönköping. Området är utpekat som lämpligt för nya verksamhetsområden i kommunens översiktsplan. / Sveaskog
  Läs mer
 • Positiv erfarenhet av ”Mera tall”-projekt för att minska betesskador

  Etiketter: Skog
  Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny tallskog av hög kvalitet efter avverkning. Skogsstyrelsen satsar nu sju miljoner kronor under 2021 på att genom arbetsmetoden ”Mera tall” få bättre balans mellan skog och vilt. Sveaskog har länge haft målsättningen att sätta just tall på tallmark och har sett en positiv utveckling. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stor glädje hos tio föreningar som får ta del av Sveaskogs ”tiotusing” – för att bidra till ett starkt lokalsamhälle

  Etiketter: Skog
  Sveaskog uppmanade tidigare i höstas föreningar, på orter där bolaget har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att ansöka om stöd på upp till 10 000 kr för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på lokalsamhället. Närmare 300 föreningar sökte så konkurrensen var stor, men glädjen desto större hos de föreningar som fick beskedet att ”tiotusingen” är deras. / Sveaskog
  Läs mer
 • Rekordtempo för Svenska Skogsplantor i Kilåmon - en miljon skogsplantor på en dag

  Etiketter: Skog
  Kilåmons plantskola packar just nu skogsplantor i rekordtempo. Under oktober slogs det tidigare dagsrekordet, då det packades över en miljon plantor på en och samma dag. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskogs initiativ i coronatider

  Etiketter: Skog
  Sveaskog är Sveriges största skogsägare med drygt 800 medarbetare, 300 entreprenörer och drygt 40 kontor över hela landet. Coronapandemin påverkar hela världen och även oss. Vi har därför genomfört en mängd insatser för vår egen personal, kunder, entreprenörer och de som är verksamma på våra marker såsom jägare, fiskare och naturturismföretag. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog säljer friluftsområdet Rådaås till Lidköpings kommun

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lidköpings kommun förvärvar friluftsområdet Rådaås av Sveaskog. Affären möjliggör att kommunen kan fortsätta utveckla området med friluftsliv och rekreation, medan försäljningen stödjer Sveaskog inriktning att fokusera på kärnverksamheten - skogsbruket. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog säljer friluftsområdet Rådaås till Lidköpings kommun

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lidköpings kommun förvärvar friluftsområdet Rådaås av Sveaskog. Affären möjliggör att kommunen kan fortsätta utveckla området med friluftsliv och rekreation, medan försäljningen stödjer Sveaskogs inriktning att fokusera på kärnverksamheten - skogsbruket. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor