svampsjukdom

  • Rödbandsjuka på tall: Svampen tycks klara sig bra i Sverige

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Rödbandsjuka är en allvarlig svampsjukdom på tall i delar av världen, och 2007 upptäcktes det första säkra angreppet i Sverige. Nu har det visats att svampen finns i stora delar av landet, men hur besvärlig sjukdomen kan bli här återstår att se. Ett fältförsök från SLU visar dock att sjukdomsutvecklingen på tall- och contortaplantor i mellersta Sverige är jämförbar med vad som har setts i varmare områden i världen. / SLU
    Läs mer

Sidor