svampsjukdom

 • Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall. Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen. / ATL
  Läs mer
 • Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo). Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen (Pinus sylvestris) som är ett av landets vanligaste trädslag./ SLU
  Läs mer
 • Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

  Etiketter: Skog
  Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt. Dessutom har den nya svampsjukdomen Diplodia nu på allvar fått fäste i Sverige. Det här visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2017./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så undviker du Diplodia

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under året har flera bestånd av tall i Sverige drabbats av svampsjukdomen Diplodia. Vilka är symtomen, vad gör du som skogsägare om du drabbas och hur kan du förhindra att just din skog blir angripen? Jan, Stenlid, forskare på SLU ger här tips och råd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svampsjukdom på tallskog i Småland

  Etiketter: Skog
  Svampsjukdomen Diplodia har drabbat tallskog i Kalmar län. Det är första gången som prover visar att den fått fäste i ett bestånd i Småland. Angreppet förstärker bilden av att sjukdomen nu är något skogsägare får vara beredda på i södra och mellersta Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt fall av Diplodia på tallbestånd

  Etiketter: Skog
  Ännu ett konstaterat fall av svampsjukdomen Diplodia pinea som drabbar tall har hittats i Sverige. Det handlar om ett 30 hektar stort bestånd i Hälsingland där Skogsstyrelsen fått rapporter om bekräftade prover. Det här innebär sannolikt att sjukdomen nu finns spridd i södra och mellersta Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svamp hotar Upplands tallar

  Etiketter: Skog
  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har upptäckt ett utbrott av den svåra svampsjukdomen Diplodia Pinea som aldrig tidigare funnits i Sverige./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • Angrepp i energiskog

  Etiketter: Skog
  Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis). Det visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor. / Lantbruksnytt
  Läs mer
 • Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis), visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor. / Forskning.se
  Läs mer
 • Större artvariation i skogen ger något mildare svampsjukdomar på barrträd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det försiggår ett intrikat samspel mellan svamparna och träden i skogen. I en ny avhandling från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi undersöker Diem Nguyen hur artvariationen bland träden påverkar svampsamhällets sammansättning, och vilken effekt det har på förekomsten av svampsjukdomar. / SLU
  Läs mer

Sidor