svamp

 • Stoppa kommunikationen mellan barkborre och svamp för att skydda skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Örebroforskaren Tao Zhao har för första gången visat hur svampar lockar till sig barkborrar för att få skjuts. Barkborren får i sin tur hjälp av svampen att döda granar. Om det går att stoppa kommunikationen skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen. / Örebro universitet
  Läs mer
 • Fördelen med att odla läckra svampar på björkved

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige importerar en stor mängd ätbara svampar, speciellt exotiska svampar som shiitake och kungsmussling, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera dessa. Nu visar forskare vid SLU att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och både göra den både billigare och snabbare. / Forskning.se
  Läs mer
 • Hitta skogens guld med hjälp av din hund

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Hur ska man få sin hund att intressera sig för svampar? "Repetition och belöning är nyckeln till inlärning, och vägen till en välfylld svampkorg" berättar hundexperten Christine Ehrlander. / Nynäshamnsposten
  Läs mer
 • Många vednedbrytande svampar utvecklar mykorrhizaliknande egenskaper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sjutton procent av våra vanligaste vednedbrytande svampar koloniserar på mykorrhizaliknande sätt rötter på levande tallar och granar. Betyder detta att vissa nedbrytare kan växla kolkälla mellan ett värdträd och organiskt nedbrytbart material i marken? / SLU
  Läs mer
 • Nya svampar kan skada skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampar har hittills orsakat måttliga skador på svensk tall. En helt ny svampart skulle däremot kunna orsaka omfattande träddöd. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Vän eller fiende? Hymenoscyphus fraxineus orsakar askdöd i Europa men skadar inte träden i sin ursprungliga miljö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen bakom massdöden av europeisk ask, Hymenoscyphus fraxineus, återfinns i friska, symptomfria askar i sin ursprungliga östasiatiska miljö, och den genetiska variationen i Asien är betydligt större än i Europa. Detta ger flera ledtrådar till sjukdomens ursprung och egentliga natur, enligt en rapport i Nature Scientific Reports från institutionerna för skoglig mykologi och växtpatologi och sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. / SLU
  Läs mer
 • Lär dig hur du använder Artportalen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med. / Artportalen
  Läs mer
 • Nedbrytningssvampar - det dolda livet i fallna träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vilka svamparter som bryter ned gammalt trä förändras allteftersom träet bryts ned. Det här har konsekvenser för hur kol och näringsämnen cirkulerar i ekosystemet. Forskare från institutionen har därför undersökt hur mycket trä som är kvar efter 12 års nedbrytning av trästockar och även vilka svampar som finns i träet. / SLU
  Läs mer
 • 60 år efter avverkning är de vanligaste svamparna tillbaka

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Gummiklubba, metallrör och en träbit. Det är svampforskare Kerstin Varenius forskningsverktyg i svampskogen. Med sig hem från skogen har hon små rör av jord, fulla av mycel. / SR Naturmorgon
  Läs mer
 • Försvarsbarriärer i granved skyddar mot rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampar från artkomplexet rotticka, Heterobasidion, är de mest destruktiva svampskadegörarna i barrskogar på norra halvklotet. I Sverige och Norge har så mycket som 20% av granarna symptom på röta. För att begränsa skadorna har forskare nu undersökt vilka gener som används när den infekteras av arten Heterabasidion parviporum. / SLU
  Läs mer

Sidor