SVA

 • Avmagringssjuka nu bekräftat på älgen i Arjeplog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det misstänkt positiva fallet av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog är nu bekräftat och älgens ålder har fastställts till tio år. / SVA
  Läs mer
 • Fynd av tajgafästing leder till ny insamling

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar, Ixodes persulcatus. Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu åter om hjälp med att samla in fästingar. Denna gång vänder sig myndigheten till människor i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Fästingen får gärna ha suttit på tama eller vilda djur, människa eller hittas fri i miljön. / SVA
  Läs mer
 • Tierpsvargen obducerad av SVA

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den varg som sköts i Tierp i går har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var en vuxen hane som hade något mindre fettreserver än normalt, hullet var något under medelgott. Vargen hade ett flertal hudskador, alla var minst några dagar gamla. I magsäcken fanns benrester från en tidigare måltid samt en mycket liten mängd pälshår från hjortdjur. / SVA
  Läs mer
 • Viltsjukdomsövervakningen återupptas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) återupptar nu till fullo viltsjukdomsövervakningen. Därmed kan till exempel döda, vilda djur där sjukdom misstänks åter skickas in till SVA för analys. Efter en nära och konstruktiv dialog med Näringsdepartementet är SVA:s generaldirektör Jens Mattsson nu trygg med att viltverksamheten vid myndigheten kan återgå till det normala. / SVA
  Läs mer
 • Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner till myndigheten från övergångsregeringen. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet. / SVA
  Läs mer
 • Nya prionsjukdomar hos hjortvilt studeras

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg. / SLU
  Läs mer
 • Nano-pappersfilter filtrerar bort viruspartiklar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Uppsala universitet, har i samarbete med kollegor vid SLU/SVA utvecklat ett filter av 100 procent cellulosananofibrer som klarar av att filtrera bort viruspartiklar. Efter många års forskning har de med hjälp av nanoteknologi lyckats skräddarsy porerna i cellulosafibrerna till lagom storlek för virusfiltrering. / Forskning.se
  Läs mer
 • Älgdöden i Blekinge lockade jägare till pass på åhörarbänken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Orsaken till älgdöden i Blekinge är fortfarande oklar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fick bara in tre döda älgar från Blekinge förra året. Det är för lite underlag för några säkra slutsatser. / SR P4 Blekinge
  Läs mer
 • SLU-forskare om älgmysteriet på Öland i Mitt i naturen på SVT1

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför dör älgkalvarna på Öland? Nära 70 % av älgkalvarna dör innan en månads ålder. SLU och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) försöker tillsammans med ölänningarna lösa mysteriet med den onormalt höga kalvdödligheten. / SLU
  Läs mer
 • Ny organisation av viltprovtagare håller koll på naturen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I dagarna är det premiär för en ny viltprovtagarorganisation som ska bidra till att öka kunskapen om de vilda djuren. Det är Svenska Jägareförbundet som byggt upp organisationen och som samarbetar med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att följa utvecklingen hos viltet. I ett första skede ska viltprovtagarna bistå med rävspillningsprover för att övervaka spridningen av parasiten rävens dvärgbandmask. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer