stress

 • Tjugo minuter i naturen ger kraftigt sänkta stressnivåer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En ny studie visar att stadsbor minskar sina stressnivåer tydligt redan efter 20 minuter i naturen. De skogar som fungerar bäst för återhämtning är de äldsta skogarna med höga träd, enligt forskning. / Syre
  Läs mer
 • Yasuragi tar naturen till hjälp för att minska stress

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu tar Yasuragi även hjälp av naturens välgörande inverkan på vårt nervsystem. Inom en snar framtid kommer man att lansera något som kallas för Skogs-bad. I Japan heter det Shinrin-yoku, ”ta in skogens atmosfär” eller ”skogsbad”. Forskning har visat på de välgörande effekterna av att vistas i skogen. Blodtrycket sjunker, stresshormoner reduceras, fördjupad sömn, bättre koncentrationsförmåga och ökat immunförsvar är bara några av de fördelar en skogspromenad ger. / Yasuragi
  Läs mer
 • Hur stressade blir björnar av människor?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Forskare vill nu sätta sensorer på björnar för att ta reda på hur pass stressade djuren blir av att möta människor i skogen. Forskningen görs på ett hundratal björnar i tre län, bland annat Gävleborg. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Låt naturens ljud minska stressen i städerna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En forskargrupp, med deltagande av bland andra psykologiprofessor Igor Knez vid Högskolan i Gävle, har fått tre miljoner för att under tre år undersöka hur naturens ljud kan minska mänsklig stress i städer. / Högskolan i Gävle
  Läs mer
 • Natur på recept – så kan skogen göra oss friskare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Minskad stress, smärtlindring och snabbare läkning. Forskningen har i decennier beskrivit naturen som rena dunderkuren för människan. Men vad är det som gör oss friskare? Extrakt sökte svaret i Stolpaskogen i Täby. / Extrakt
  Läs mer
 • En tur i skogen sänker blodtrycket

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Redan korta stunder i skogen har både en fysisk och psykisk inverkan på oss människor, visar forskning från Skogsforskningsinstitutet Metla. Förutom sänkt blodtryck, förhöjer en 20 minuters daglig tur ute i skogen livskvalitén. / Yle
  Läs mer
 • Grönt ljus för grön rehabilitering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från SLU i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering. / SLU
  Läs mer
 • Stressade får återhämtning i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vistelser i skog och mark lindrar besvär och ökar välmåendet hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Det konstaterar Elisabet Sonntag-Öström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 30 september./ Umeå universitet
  Läs mer
 • Skogen – en billig medicin mot stressjukdomar?

  Skogen kan bidra till återhämtning från bland annat stressjukdomar. Nu visar forskare vid SLU i Umeå och Alnarp att det finns sätt att beräkna hur rehabiliteringsvänlig en skog är, och hur mycket det kostar för skogsägare att anpassa sin skog. / Aftonkuriren
  Läs mer
 • Forskning om hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsområdet är nytt och har inte tidigare funnits inom skogsfakulteten på SLU. Temaprogrammet leds av forskarna Ann Dolling och Ylva Lundell. Doktoranderna Elisabet Sonntag-Öström och Patrik Umaerus koordinerar två respektive ett av projekten. Inom Skog och Hälsa pågår för närvarande följande projekt: En jämförande studie av två stressåterhämtningsmiljöer (EnRest) Avslutat, Naturens betydelse vid stress och utmattningssyndrom (ForRest) Avslutat, Grön rehabilitering i familjeskogsbruket sett ur ett landsbygdsperspektiv, Utemiljöers omedelbara effekter vid stress- och utmattningssyndrom (MiniRest), GPS-studie om val av miljö för personer med stressrelaterad utmattning Avslutat, Skogens optimala karaktär och förvaltning med avseende på rehabiliteringsskog i kombination med virkesbruk. / SLU
  Läs mer

Sidor