stormfallning.se

 • Träd som föll i stormen ökar risk för granbarkborre

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen som passerade södra Sverige under söndagen bedöms inte ha orsakat några stora skador på skogen, enligt de första bedömningarna. Men de spridda träd som ändå fallit riskerar att öka angreppen av skadeinsekten granbarkborre och behöver därför tas ut ur skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sverige hjälper Åland efter stormen Alfrida

  Etiketter: Skog
  Efter stormen Alfridas härjningar på Åland, har landskapsregeringen där bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ön. Skogsstyrelsen skickar nu över en instruktör för att föra vidare kunskaperna till grannlandet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

  Etiketter: Stormfällning
  Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag. / Svensk Försäkring
  Läs mer
 • Godkänt med drönare över skogen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare. / Södra
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Stormen Gudrun - tio år senare

  Etiketter: Stormfällning
  Stora ekonomiska värden som byggts upp under flera generationer gick till spillo samtidigt som ovädret blev ett hårt slag mot den sydsvenska skogsindustrin. ATL återvände till några av platserna som drabbades hårdast av Gudruns härjningar inför 10-årsdagen efter stormen. / ATL
  Läs mer
 • Stora förluster om junistormens virke blir liggande

  Etiketter: Skog
  Det finns fortfarande allt för mycket stormfällt virke kvar i skogen i Norrbotten efter junistormen. Virkets kvalitet försämras och risken för angrepp av skadeinsekter på såväl gran som tall är stor nästa vår. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormfällning - dyrt, farligt och förödande

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormfällning på SkogsSverige
  Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. På SkogsSveriges sidor om stormfällning får du tips om skogsskötsel för att undvika stormskador och säkerhet i skogen. / SkogsSverige
  Läs mer
 • En halv miljon skogskubikmeter föll i junistormen

  Etiketter: Skog
  Skadorna efter stormen den 8-9 juni är mycket spridda och därmed svåra att uppskatta. Skogsstyrelsen uppskattar efter avstämning med skogsbruket i länen att cirka en halv miljon skogskubikmeter skadats i Norrbottens län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Insektsskada på virke
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor