stormfällning

 • Utbildning bästa botemedlet mot risker efter storm

  Etiketter: Stormfällning
  Branschkunskap. Rätt utbildning är viktigast för att arbeta säkert i skogen, påpekar motorsågsinstruktören Dan Månsson. Nu undervisar han Arbetsmiljöinspektörer som ska ut och granska uppröjningen efter stormen Alfride. / Arbetarskydd
  Läs mer
 • Granbarkborrar och stormar gav fler avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den näst högsta mars-noteringen för hela landet på 12 år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormfällda träd över stigar oroar: ”Livsfarligt”

  Etiketter: Stormfällning
  Stormfällda träd som inte har tagits till vara utgör en säkerhetsrisk på flera ställen i Igelbäckens naturreservat. <br /> / Mitt i Stockholm
  Läs mer
 • Fakta för dig som råkat ut för stormfällda träd

  Etiketter: Stormfällning
  På SkogsSverige finns en mängd fakta och information om stormfällning, bl.a både hur du hanterar och motverkar stormfälld skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Sverige hjälper Åland efter stormen Alfrida

  Etiketter: Skog
  Efter stormen Alfridas härjningar på Åland, har landskapsregeringen där bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ön. Skogsstyrelsen skickar nu över en instruktör för att föra vidare kunskaperna till grannlandet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

  Etiketter: Stormfällning
  Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag. / Svensk Försäkring
  Läs mer
 • ATL TV: Småsågaren tar hand om barkborrevirke

  Etiketter: Skog
  Mikael Svensson fick en flygande start med sitt sågverk som stod klart strax efter stormen Gudrun. Nu växer högarna med barkborrevirke på sågbacken. / ATL
  Läs mer
 • Farofylld skogsröjning i stormens spår

  Etiketter: Stormfällning
  En man på Åland har redan dött under skogsröjning i spåren av stormen Alfrida. Under röjningsarbetet efter stormen Gudrun 2005 miste elva personer livet. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Nytt snöoväder riskerar drabba strömlösa

  Etiketter: Stormfällning
  Det annalkande snöovädret över Roslagen kan innebära nya problem för de tusentals som fortfarande är utan ström efter stormen Alfrida. / ATL
  Läs mer
 • Godkänt med drönare över skogen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare. / Södra
  Läs mer

Sidor