stormen Gudrun

 • ATL TV: Småsågaren tar hand om barkborrevirke

  Etiketter: Skog
  Mikael Svensson fick en flygande start med sitt sågverk som stod klart strax efter stormen Gudrun. Nu växer högarna med barkborrevirke på sågbacken. / ATL
  Läs mer
 • Fler skador från granbarkborre än efter Gudrun

  Etiketter: Skog
  Runt 750 000 kubikmeter av granskogen i sydöstra Sverige bedöms vara skadad och döende efter angreppet, enligt skogsföretaget Södra. / SR P4 Blekinge
  Läs mer
 • Nu säljer Sven-Olov sitt sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Stormen Gudrun fick honom att göra ett ”gubba-ryck” och satsa. Skogen växer stadigt uppåt och virkespriset fortsätter att stiga. Grimmestorps sågverk utanför Linderås kommer i dagarna ut till försäljning. / Smålands-Tidningen
  Läs mer
 • Stormen Gudrun blev starten för något nytt

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin. I dag har han förädlat sin teknik för pelletsförbränning så långt att den på ett effektivt sätt kan ersätta olja eller gas vid ångproduktion i kvalificerade tillämpningar. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • När stormar är mer regel än undantag

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  För ett drygt år sedan drog stormen Gorm genom Stjernarps gods utanför Halmstad. Innan dess var det Gudrun. Och Per. Nu har man ändrat hela sitt synsätt på skogsskötseln och anpassat den till den nya verkligheten. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Stormen Gudrun - tio år senare

  Etiketter: Stormfällning
  Stora ekonomiska värden som byggts upp under flera generationer gick till spillo samtidigt som ovädret blev ett hårt slag mot den sydsvenska skogsindustrin. ATL återvände till några av platserna som drabbades hårdast av Gudruns härjningar inför 10-årsdagen efter stormen. / ATL
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen kontrollerar halländska hyggen

  Etiketter: Skog
  Under sommaren kontrollerar Skogsstyrelsen ett 100-tal hyggen i Halland. Detta för att säkra en god återväxt av skog efter genomförda avverkningar. Enligt Skogsstyrelsens uppföljningar under perioden 2011-2014 är cirka 40 procent av skogsföryngringarna i Halland inte godkända. Orsakerna är flera, men många av dem hänger ihop med de stora arealer skog som stormen Gudrun 2005 fällde och där ny skog måste till. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gudrunhygge största kolsänkan

  Etiketter: Stormfällning
  Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog. / Södra
  Läs mer
 • Gudrunhyggena blev ingen kolbomb

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Efter stormen Gudrun förutspåddes kolutsläppen från de nya hyggena bli höga och långvariga. Det varnades för en kolbomb, åtminstone de närmaste 15-20 åren. Men redan nu kan forskare slå fast att ungskogarna efter Gudrun åter har börjat binda kol. / Skogen
  Läs mer
 • Läs kända svenska stormar

  Etiketter: Stormfällning
  SMHI har gjort en sammanställning av kända stormar i Sverige sedan 1902. Här kommer en kortversion i SkogsSverige för kalenderbitaren. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor