Storbritannien

 • I Cranleigh Schools nya byggnad kombineras stålramen med träelement

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Cranleigh School i Surrey i Storbritannien grundades 1865. Som en del av den historiska skolans arbete med att utveckla sin campus, har två gamla byggnader renoverats och byggts om till van Hasselt Centre, som är en ny byggnad med undervisningsutrymmen och ett café. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Så kan Brexit påverka skogsbranschen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Brexit kryper allt närmare för Storbritannien. Skogindustrin oroar sig inte. Men myndigheterna är desto mer bekymrade. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Duni köper förpackningsbolag

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Den 8 februari köpte Duni upp 75 procent av aktierna i brittiska Kindtoo Ltd. Företaget har handelsnamnet Biopac och är en leverantör av engångsförpackningar i hållbara material för mat och dryck i Storbritannien. / Dagens Handel
  Läs mer
 • Bergs Timber vill köpa i Baltikum

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber har avgett en avsiktsförklaring att köpa Norvik Timber Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Syftet är att öka förädlingsgraden och produktutbudet./ Woodnet.se
  Läs mer
 • SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter. / SCA
  Läs mer
 • Hedersdoktorer vid SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets hedersdoktorer föreläser fredagen den 7 oktober och de promoveras tillsammans med övriga doktorer under promotionsceremonin den 8 oktober 2016. Båda tillfällena direktsänds. Bland namnen märks professor James Clark, universitetet i York, Storbritannien. / SLU
  Läs mer
 • Brittiska inredningsarkitekter inspireras av moderna svenska interiörer i furu

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu i juni har Svenskt Trä arrangerat ett tre dagar långt studiebesök för 15 ledande brittiska arkitekter och inredningsarkitekter där de fått inspiration till att använda svensk furu i sina inredningsprojekt. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Wood for Good rekryterar ny kampanjdirektör

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Wood for Good är en kampanj i Storbritannien som pågått sedan år 2000 med syfte att påverka attityden och användningen av trä inom byggande och inredning. Nu rekryterar Wood for Good en ny kampanjdirektör. Fokus under 2016 är att lyfta fram fördelarna med trä som byggmaterial i utmaningen ”en miljon nya bostäder i Storbritannien till 2020”. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Södra Wood etablerar försäljningskontor i Storbritannien

  Etiketter: Skog
  För att bättre kunna serva och understödja brittiska och irländska kunder etablerar Södra Wood ett eget försäljningskontor i Storbritannien. - Sökprocess efter vd och säljpersonal har gått igång och verksamheten kommer att starta under första kvartalet nästa år, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef. / Södra Wood
  Läs mer
 • SLU värd för kungaprofessor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Professor Stephen M Redpath, University of Aberdeen i Storbritannien har utsetts till den 21:e innehavaren av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. / SLU
  Läs mer

Sidor