Stora Enso Skog

 • Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Tuff upphandling pressar skogsåkare

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skogs upphandling på cirka 800 000 kubikmeter rundvirkestransporter i östra Svealand kan tvinga ytterligare ett antal skogsåkare att lägga ner verksamheten. / ATL
  Läs mer
 • Stora Enso Skog lanserar Skogsbruksplan‐app under Skid‐VM i Falun

  Etiketter: Skog
  Skogsbruksplan stora enso
  Stora Enso Skog och Sydved lanserar i samband med Skid‐VM i Falun en Skogsbruksplan‐app för sina virkesleverantörer. Sedan tidigare jobbar både Stora Enso Skog och Sydved med internetbaserade IT‐system för Skogsbruksplaner. I ett samarbete mellan företagen och tillsammans med konsultbolaget Metria har man nu vidareutvecklat systemet till att också vara tillgängligt som mobil app! / Stora Enso
  Läs mer
 • Hotad hackspett kräver att granarna tas bort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Den vitryggiga hackspetten är utrotningshotad. För att överleva och trivas i våra svenska skogar behöver den mer lövträd än gran och skogar med mycket död lövved. Bergvik Skog har avsatt 10 000 hektar skogsmark för att skapa miljöer som passar vitryggen. Granar huggs bort och lövträd lämnas – främst asp, al, sälg och björk. Den 22 oktober har ni möjlighet att besöka Vitryggsområdet Nolmyra där åtgärder utförts av Stora Enso Skog i samarbete med Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för att vitryggen ska trivas. / Stora Enso
  Läs mer
 • Startade branden - skogsföretaget slår ifrån sig kritiken

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Stora Enso slår i från sig allt ansvar för skogsbranden som härjat i västmanland de senaste veckorna, trots att mycket tyder på att branden startade i och med ett arbete som en underentreprenör utförde på företagets mark. / Svt Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Utbildning i skogsbruk på nytt sätt hos Stora Enso Skog

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skog genomför med jämna mellanrum utbildningar för egen personal, men också för samarbetspartners som skogsentreprenörer. Tidigare användes olika trycksaker som undervisningsmaterial, men eftersom dessa snabbt blev inaktuella när regler och instruktioner ändrades, fanns ett behov av ett modernt verktyg som kunde vara mer kontinuerligt uppdaterat. Lösningen blev den av Stora Enso Skog utvecklade webbaserade utbildningen Skötselskolan. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Stora Enso Skog tappar fem procent på tidningspappersmaskinerna

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso Skog med säte i Falun går återigen med vinst visar bokslutet för 2012. Stängningen av tidningspappersmaskinerna i Hylte och Kvarnsveden motsvarar fem procent av bolagets volym. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Miljoner till spillo i skogen

  Etiketter: Skog
  Många privata skogsägare är passiva och går miste om stora ekonomiska värden. Genom rätt skötsel kan skogsägarna öka avkastningen och värdet på skogen. – Det kan handla om miljonbelopp, säger Per Fenger-Krog, regionchef i Stora Enso Skog. / Arbeteekonomi.se
  Läs mer
 • Deras metod skonar marken

  Etiketter: Skog
  Arbetslag 601 i Stora Enso Skog i Hällefors testade och testade. Hur ska man bäst skona mark, vatten och kulturmiljö och ändå få ut mer biobränsle ur skogen? Nu blir deras arbetssätt rutin i hela bolaget. / Dagens Arbete
  Läs mer
 • Ny metod efter stormen Dagmar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Natten mot annandagen för ett år sedan slog Dagmar till och fällde träd i massor. Det fick till följd att Stora Enso Skog utarbetade en ny metod för att ta reda på stormfälld skog. / HelaHälsingland
  Läs mer

Sidor