Stora Enso Skog

 • Satsa på åtgärder i rätt tid

  Etiketter: Skog
  För att skydda sin skog och sin ekonomi är det en god idé att kombinera skogsbruk med naturhänsyn. – Både mångfald och produktion behövs, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Risker med skogsbruk

  Etiketter: Skog
  4 risker i skogen och hur du hanterar dem - se Youtube-filmen! / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Din skog kan bli del av något större!

  Etiketter: Skog
  Att äga skog är ett stort ansvar och det innebär också en fantastisk möjlighet att skapa lönsamhet och värde för framtiden. God kontroll och ett aktivt skogsbruk lägger grunden för en vacker, frisk och lönsam skog med stor ekonomisk potential, både för skogsägaren själv och för kommande generationer. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Johnny Knutsson, Stora Enso, mottog silverkvist

  Etiketter: Skog
  Johnny Knutsson anställdes som ansvarig för den skogliga planeringen och ajourhållningen inom Falu Förvaltning för 30 år sedan. Han har haft ett flertal arbetsuppgifter och innehaft tjänst som planeringsledare, maskinledare, virkesköpare och skogsvårdsledare. Dessa insatser har satt tydliga avtryck inom Stora Enso Skog och motiverade till utmärkelsen. / Stora Enso
  Läs mer
 • Järnvägstransporterna av virke ökar till pappersbruken vid Vänern

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  - Det är glädjande att vi successivt har kunnat öka mängden virkesråvara som går med tåg från Torsby. På så sätt bidrar vi till att minska trafiken på E45:an. Från att ha kört tre tåg kör vi nu fem tåg i veckan, måndag till fredag, från terminalen”, säger Göran Östman, Transportledare, Stora Enso Skog. / Transport och logistik
  Läs mer
 • Skogsnära - när du bryr dig om din skog

  Etiketter: Skog
  Här samlar vi konkreta tips som underlättar för dig som vill lära dig mer om aktiv skogsskötsel. / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Så tänker du Rätt Metod i din skog

  Etiketter: Skog
  Sedan några år tillbaka använder Stora Enso Skog en egenutvecklad metod för att minska markpåverkan vid avverkningar, den kallas Rätt Metod. Vad bör du som markägare känna till om Rätt Metod? Finns det saker som du kan åtgärda på egen hand? Här får du några enkla tips som gör att du kan ligga ett steg före inför nästa avverkning. / Stora Enso
  Läs mer
 • Planera föryngring innan du slutavverkar

  Etiketter: Skog
  Ska du slutavverka i år? Tänk efter och planera noga för den nya skogen innan! Att studera det bestånd som ska avverkas ger värdefull kunskap inför föryngringen och vägleder dig mot vilka träslag du ska satsa på i nästa generation. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Avverka i rätt tid

  Etiketter: Skog
  Att avverka vid rätt tidpunkt handlar om att skörda frukten av din egen och tidigare ägares skötselinvesteringar, samtidigt som du säkerställer kommande investering i nästa generation skog som ska växa på platsen. / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Så vet du att det är dags att avverka

  Etiketter: Skog
  Skogen är full av tecken som visar när den är mogen för avverkning. Niklas Bergström, virkesköpare på Stora Enso Skog tar med dig på en tur i skogen och visar vad du ska titta efter i din skog och hur du kan bedöma åldern på beståndet. Hur skogen mår är minst lika viktigt. Ett vant öga ser var gränsen går mellan skog som passerat bäst före-datum och skog som är i rätt tid för avverkning. / Stora Enso Skog
  Läs mer

Sidor