Stora Enso

 • Stora Enso och Pulpex samarbetar om fiberbaserade flaskor: "Alternativ till PET-flaskor"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex går samman för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och behållare tillverkade av träfibermassa. Dessa förnybara produkter kommer att erbjuda ett alternativ till PET-plast och glas. Det exklusiva partnerskapet utnyttjar Stora Ensos bildade fiberteknik och förmåga att konvertera slutprodukter i industriell skala./ Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso lanserar biobaserat bindemedel för en sundare inomhusmiljö

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso lanserar i dag sin senaste ligninbaserade innovation - ett helt biobaserat bindemedel fritt från formaldehyd och isocyanater. Detta medför en sundare inomhusmiljö att bo och arbeta i. Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Den finns i alla växter och utgör upp till en tredjedel av träets sammansättning. Lignin är en förnybar råvara som är fri från giftiga ämnen och fullt spårbar till sitt ursprungsområde. / Stora Enso
  Läs mer
 • Fyra sätt som förnybara material bidrar till att bekämpa klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vårt val av råvaror är viktigt när vi letar efter sätt att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Stora Enso kan hjälpa till som leverantör av förnybara material och lösningar. Hur kan förnybara material bidra till att bekämpa klimatförändringarna? Vi kan inte fortsätta med den nuvarande linjära fossilbaserade ekonomiska modellen, säger Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet: "Den framtida ekonomin behöver vara förnybar, biobaserad och cirkulär. Detta kräver att man återuppfinner affärsmodeller, hur vi konsumerar och tar itu med vår ekonomis tidigare misslyckande att värdera naturen." / Stora Enso
  Läs mer
 • Gröna revisioner förbättrar skogsverksamhetens effekter på den biologiska mångfalden

  Etiketter: Skog
  Stora Enso mäter den indirekta biodiversitetseffekten av sin skogsverksamhet i Sverige genom gröna revisioner. Under år 2020 visade revisionerna att 90 procent av arbetet i flera kategorier uppfyllde Stora Ensos standarder för biologisk mångfald och hållbarhet. Revisionerna används till och med för att förbättra den biologiska mångfalden, till exempel genom att fokusera på känsliga områden och skapa höga stubbar, vilket ger viktiga livsmiljöer för många hotade arter. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso vill permanent stänga massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso kommer att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid båda anläggningarna. De planerade nedläggningarna skulle äga rum under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso introducerar världens första hållbara RFID-tagg för mikrovågssäker användning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora Enso Intelligent Packaging utökar urvalet av den hållbara ECO RFID-produktfamiljen med en taggkollektion som är speciellt utformad för mat & dryck. En del av den nya ECO RFID Food & Beverage Collection av Stora Enso är världens första papperslapp för mikrovågssäker användning, ECO Meal. RFID-teknik används inom livsmedelsindustrin för att automatisera processer, tillhandahålla "spår och spåra" i realtid – funktioner och stödja nästa generations obemannade detaljhandel. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Ensos nya hållbarhetschef: "Vi är lösningsleverantör till utmaningarna"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso vill verkligen spela sin roll när det gäller hållbarhet, och företaget är lika angeläget om att hjälpa andra företag att omfamna material som kommer att vara mindre skadliga för planeten. Enligt Stora Ensos nya hållbarhetschef Annette Stube kräver en satsning på att förändra världen till det bättre ett kontinuerligt och fokuserat engagemang: "Detta är ett företag som har stor potential att vara en lösningsleverantör till flera av de stora hållbarhetsutmaningar vi har i världen idag, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald." / Stora Enso
  Läs mer
 • Träbyggandet ökar snabbt i Finland

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  År 2020 satte miljöministeriet upp nya mål som syftar till att öka användningen av trä i offentliga byggnader i Finland. Effekten av dessa nationella mål syns redan tydligt i det finländska offentliga bygget, med många nya utbildningsprojekt som startar i början av 2021. Stora Enso kommer att leverera massiva träelement till en ny träskola i Helsingfors och en förskola i Tuusula, Finlands största stora trädagis hittills. "Finland har redan betydligt större orderstock för 2021 än för hela fjolåret, så året ser väldigt lovande ut för träbyggandet i Finland", säger Antto Kauhanen, affärsutvecklingschef på Stora Enso. / Stora Enso
  Läs mer
 • Självkörande träflisbil använder sex sinnen: "Lastbilen gör rätt saker på rätt ställen"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso började testa en självkörande lastbil för transport av träflis mellan sågverket och massabruket i Nyland, Finland, för ett år sedan. Med hjälp av detta förarlösa fordon kan det fastställas hur mycket automatiserade transporter kan minska utsläppen och förbättra säkerheten. Lastbilens sex sinnen möjliggör en säker rörelse runt kvarnområdet. Testet kommer att fortsätta under 2021. "Testningen har gått bra och lastbilen gör rätt saker på rätt ställen. Testet var planerat att pågå i ett år, men vi har beslutat att fortsätta med det för att få en mer omfattande upplevelse av hur lastbilen fungerar under de olika säsongerna", säger Lauri Kuusisto, verksamhetschef på Stora Enso Wood Supply Finland. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet: "Ett fantastiskt produktionssystem"

  Etiketter: Skog
  "Vi måste vara transparenta, självmedvetna och stå upp för våra ideal", säger Johan Lindman, Senior Vice President för global skogsindustri och hållbarhet på Stora Enso. Han delar med sig av sina åsikter om Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet för att nå en mer hållbar framtid: "Ingen arbetar här om de inte uppriktigt älskar skogen. Skogen är ett fantastiskt produktionssystem – en naturlig, soldriven produktionsenhet som skapar råmaterial som kan ersätta fossila produkter, och leda till en hållbar värld". / Stora Enso
  Läs mer

Sidor