Stora Enso

 • Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet: "Ett fantastiskt produktionssystem"

  Etiketter: Skog
  "Vi måste vara transparenta, självmedvetna och stå upp för våra ideal", säger Johan Lindman, Senior Vice President för global skogsindustri och hållbarhet på Stora Enso. Han delar med sig av sina åsikter om Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet för att nå en mer hållbar framtid: "Ingen arbetar här om de inte uppriktigt älskar skogen. Skogen är ett fantastiskt produktionssystem – en naturlig, soldriven produktionsenhet som skapar råmaterial som kan ersätta fossila produkter, och leda till en hållbar värld". / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Ensos nya matsäkra papper: "Vi går mot hållbarhet och en plastfri framtid"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I takt med att konsumenterna i allt högre grad efterfrågar alternativ till plast har Stora Enso sökt nya lösningar för att ersätta fossilbaserade förpackningsmaterial. I och med införandet av nya matsäkra papper tar Stora Enso ytterligare ett steg mot hållbarhet. Teija Kärkkäinen, affärs- och produktutvecklingschef på Stora Enso: "På Stora Enso har vi arbetat med att utöka vår pappersportfölj för att hitta produkter som bäst passar kundernas behov när vi går mot en plastfri framtid". / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso köper omlastningsterminal i Torsby

  Etiketter: Skog
  "Vi vill öka användningen av järnvägstransporter vilket är positivt för klimatet och samhället", säger Jörgen Olofsson, transportchef på Stora Enso Skog. Det är motivet till att bolaget nu köper Skallebyterminalen i Torsby av kommunen för leveranser till huvudsakligen Skoghall och Gruvöns Bruk. Stora Enso har långsiktigt ökat volymen på järnväg som en del i att nyttja de olika transportslagens styrkor och på så sätt stärka leveransförmågan och flexibiliteten samt sänka företagets miljöpåverkan. Sedan december 2010 har Stora Enso omlastat cirka 2,0 miljoner m3 massaved från lastbil till tåg vid terminalen. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Ensos biogaspartnerskap med Gasum förvandlar avfall till grön energi

  Etiketter: Bioenergi
  Produktionen av Multicopy paper är på väg att bidra till biobränsleproduktionen i Sverige. Energibolaget Gasum och Stora Enso ska tillsammans omvandla avfall till förnybar grön energi. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Ensos pelletsförpackningar vinner globalt Worldstar designpris

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Ensos design för miljövänliga pelletsförpackningar belönades med ett prestigefyllt Worldstar-pris. Den förnybara och återvinningsbara förpackningen är utformad för tung användning vid transport och lagerhållning av träpellets för uppvärmning. Den tilldelade förpackningen är ett hållbart alternativ till den standardplastpåse som används i pelletsindustrin./ Stora Enso
  Läs mer
 • Miljöfördelarna bekräftas för förnybara, fiberbaserade livsmedelsförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  En jämförande livscykelbedömning (LCA) visar att fiberbaserade engångsförpackningar som används i snabbservicerestauranger har bättre miljöprestanda än fossilbaserade återanvändbara behållare i samma användning. Som sådan är de förnybara engångsförpackningarna inte bara livsmedelssäkra och hygieniska, det är också mer miljövänligt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso avyttrar skogsinnehav som inte är kärninnehav i Sydsverige

  Etiketter: Skog
  Stora Enso har som en del av sin skogsmarksoptimering tecknat avtal om att avyttra skogstillgångar som ligger i södra Sverige till skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Den totala skogsmarkens yta i transaktionen är cirka 5 200 hektar. Försäljningspriset är cirka 940 miljoner kronor (90 miljoner euro). Transaktionen är i linje med Stora Ensos policy att avyttra tillgångar som inte är kärntillgångar. / Stora Enso
  Läs mer
 • 5 tips för att öka din säkerhet

  Etiketter: Skog
  Skogsarbeta tillsammans med någon. Att arbeta själv är riskabelt om olyckan är framme. Jobbar du ändå själv, se till att någon vet var du befinner dig. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stora Enso inleder ett förprojekt för att utöka kapaciteten för massa och kartong vid Skoghalls bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso har beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för att utöka och förbättra kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk. Investeringen skulle göra det redan välutvecklade bruket till en integrerad, synnerligen kostnadseffektiv och miljövänlig producent av förpackningskartong och barrmassa. Investeringen skulle gynna kunder över hela världen och ytterligare stärka Stora Ensos position som en leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial. / Stora Enso
  Läs mer
 • 5 anledningar till att avverka mogen skog

  Etiketter: Skog
  Har du avverkningspotential i din skog utan att veta om det eller väntar du med avverkning för att du inte har behov av pengar just nu? Här är några anledningar till varför du ska avverka när skogen är mogen och hur du kan göra det så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor