Stockholms universitet

 • Klimatförändringar studeras i brett perspektiv

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vad händer med vatten- och markförhållanden, ekologi och biologisk mångfald? Och hur påverkas växt- och djurarter när temperaturen stiger? Forskarna vid Ekoklim söker svaren. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Tusenårig tall är äldst i Europa

  Etiketter: Skog
  En ormskinnstall (Pinus heldreichii) som växer i bergstrakter i norra Grekland är 1075 år gammal enligt dendrokronologisk datering. Det betyder att tallen just nu är det äldsta kända levande trädet i Europa. Den tusenåriga tallen upptäcktes av forskare från Stockholms universitet, universitetet i Mainz och universitetet i Arizona. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Källan till barrskogens näring identifierad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I våra barrskogar är det generellt stor brist på det viktiga näringsämnet kväve. Det betyder i praktiken att tillgången på kväve bestämmer hur produktiva skogarna är. En ny studie från Stockholms universitet har identifierat den cyanobakterie som genom symbios med mossor ger barrskogens ekosystem det livsviktiga näringsämnet. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Stora genetiska skillnader mellan älg i norra och södra Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Den svenska älgstammen är uppdelad i en nordlig och en sydlig population, visar en ny genetisk studie från Stockholms universitet. Studien visar också spår av tidigare hård jakt som lett till förluster av genetisk variation. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Rovdjur i tid och rum – om rovdjurens roll i ekosystemet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Bodil Elmhagen, docent och forskare vid Zoologiska institutionen, föreläser om sin forskning kring rovdjur. Hur har de svenska rovdjursstammarna förändrats de senaste 200 åren och hur påverkar det andra arter? Vad spelar de stora rovdjuren för roll i ekosystem världen över? / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. Resultaten publiceras nu i tidskriften Ambio. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Skogens kronor dämpar klimateffekter på undervegetationen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatuppvärmningen förändrar sakta men säkert undervegetationens sammansättning i europeisk och nordamerikansk lövskog, men i täta, skuggiga skogar har köldanpassade arter bättre förutsättningar att leva kvar. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerats i tidskriften PNAS, med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet bland författarna. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skogens kronor dämpar klimateffekter på undervegetationen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Klimatuppvärmningen förändrar sakta men säkert undervegetationens sammansättning i europeisk och nordamerikansk lövskog, men i täta, skuggiga skogar har köldanpassade arter bättre förutsättningar att leva kvar. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerats i tidskriften PNAS, med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet bland författarna. / SLU
  Läs mer
 • Biobränsle och livsmedelsproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Hur kan vi stödja produktion av biobränsle utan att det uppstår en konflikt med produktion av livsmedel och vilka möjligheter finns att öka produktionen av biobränsle i Sverige?
  Läs mer

Sidor