Stockholms universitet

 • "Extrem torka hotar skogens biologiska mångfald"

  Etiketter: Skog
  Hur påverkar extrem torka våra skogar? Vad kan vi ändra i dagens skogsbruk för att skydda de viktiga nyckelbiotoperna? Följ växtekologen Kristoffer Hylander i ett forskningsexperiment för att förstå hur extrem väderlek påverkar skogens biologiska mångfald. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Frön överför sin livsmiljö till nästa generation

  Etiketter: Forest research and education
  Beror växternas livsmiljö, det så kallade mikrobiomet, på arv eller miljö? Det är en fråga forskare brottats med länge. Forskning vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Microbiology, visar att ekollon själva innehåller mängder av mikroorganismer, som de sedan överför till ekplantan. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Bevarande av torvmarker – viktigt för klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Världens torvmarker kan snart passera en brytpunkt, en så kallad ”tipping point”, i den globala kolcykeln och bli kolkällor istället för kolsänkor. För att förhindra det måste torvmarker bevaras och förvaltas på ett hållbart sätt, och inte omvandlas till exempelvis jordbruksmark. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen. Det är målet med ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet i samverkan med Region Stockholm. / Forskning.se
  Läs mer
 • Poröst skum fångar in koldioxid effektivt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den porösa, öppna strukturen ger hög förmåga att adsorbera koldioxid. Ett slags biobaserat hybridskum, med högt innehåll av så kallade zeoliter, har tagits fram av forskare från Chalmers och Stockholms universitet. - I det nya materialet har vi kombinerat zeoliters goda förmåga att fånga in koldioxid med cellulosans starka mekaniska egenskaper vilket ger ett hållbart, lättviktigt och stabilt material med hög återanvändningsgrad, säger Walter Rosas Arbelaez, doktorand på Chalmers. / Forskning.se
  Läs mer
 • Små skogar viktigare än tidigare trott

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Snabb kollaps av permafrost ökar utsläppen av växthusgaser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna. En grupp av internationella forskare, från bland annat Stockholms universitet, beskriver klimateffekter som ytterligare försvårar målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Studien publiceras nu i Nature. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Flyttfåglar, insekter och växter anpassar sig olika mycket till klimatförändringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett varmare klimat har lett till att växters blomning och flyttfåglars ankomst sker tidigare på året än förut. Nu visar en global studie också att förändringen i tajmingen mellan växter och djur som är beroende av varandra går allt snabbare. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Mossa som kan rena dricksvatten från arsenik upptäckt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den vattenlevande mossan Warnstofia fluitans som växer i norra Sverige har förmågan att snabbt samla på sig arsenik från vatten. Upptäckten öppnar upp för ett miljövänligt sätt att rena vatten ifrån arsenik. Ett tänkbart scenario är att till exempel odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad. / Stockholms universitet
  Läs mer

Sidor