statistik

 • Kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Norrland

  Etiketter: Skog
  Anmäld areal för avverkning i Norrland var i mars 20 procent större än i mars förra året, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. Ökningen har skett gradvis under 2018./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Korrigerade uppgifter om bruttoavverkning 2016

  Etiketter: Skog
  Bruttoavverkningen för 2016 beräknas ha uppgått till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Det är omkring 2 % mer än tidigare uppskattning, meddelar Skogsstyrelsen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny statistik om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnas som hänsyn fortsätter att öka till 6,6 respektive 6,9 m3sk per hektar. Samtidigt ser volymen frö- och skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Korrigerad statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

  Etiketter: Skog
  Den tidigare publicerade statistiken över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 2015 har korrigerats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal minskade i augusti

  Etiketter: Skog
  Statistik från Skogsstyrelsen för augusti månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

  Etiketter: Skog
  Det växer så det knakar i den svenska skogen. Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 miljoner skogskubikmeter. Det framgår av officiell statistik i årets utgåva av publikationen Skogsdata 2014 från Riksskogstaxeringen vid SLU./ SLU
  Läs mer
 • Högsta anmälda avverkningsarealen för första kvartalet 2014 sedan 2006

  Etiketter: Skog
  Statistik för mars månad visar en kraftig ökning av anmälda avverkningsarealer jämfört med motsvarande månad 2013. Arealerna nästan fördubblades från 10 230 ha mars 2013 till 19 745 ha mars 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt minskad produktion av papper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Under tredje kvartalet 2013 minskade produktionen av papper och papp med 8,7 procent medan produktionen av pappersmassa ökade med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012 enligt statistik från Skogsstyrelsen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statistik över hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Enligt Skogsstyrelsens enkätundersökning om åtgärder i det storskaliga skogsbruket 2012 bedömer företagen att de kommer att bedriva hyggesfritt skogsbruk på 17 200 hektar av den totala arealen produktiv skogsmark utanför frivilliga avsättningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Få skogliga siffror via statistik om Sveriges skogar, skogsbruk och skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsstatistisk årsbok är en del av Sveriges officiella statistik och boken innehåller nästan 400 sidor statistik om Sveriges skogar, skogsbruk och skogsägare. Nytt för i år är bland annat en ny tabell med areal grot (grenar och toppar) som tagits ut ur skogen vilket motsvarar en yta på 85 000 hektar. Vidare har de tabeller som är officiell statistik märkts med symbolen för officiell statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor