statistik

 • ​Först i världen med regional statistik för bioekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  EU’s medlemsstater uppmuntras till att ta fram bioekonomiska strategier även på regional nivå. Nätverket Bioekonomi – regioner i samverkan har gått steget längre och tagit fram ett verktyg som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Materialet har tagits fram i samarbete med SCB och behandlar statistik för utvecklingen av bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Trädbränsle- och torvpriser för första kvartalet 2018

  Etiketter: Bioenergi
  Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det första kvartalet 2018. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period./ Energimyndigheten
  Läs mer
 • Hur står det till med Sveriges skogar?

  Etiketter: Skog
  Virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna./ SLU
  Läs mer
 • Ny statistik om skyddad natur

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Vid 2017 års slut var 13 procent av Sveriges landareal skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Norrland

  Etiketter: Skog
  Anmäld areal för avverkning i Norrland var i mars 20 procent större än i mars förra året, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. Ökningen har skett gradvis under 2018./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Korrigerade uppgifter om bruttoavverkning 2016

  Etiketter: Skog
  Bruttoavverkningen för 2016 beräknas ha uppgått till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Det är omkring 2 % mer än tidigare uppskattning, meddelar Skogsstyrelsen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny statistik om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnas som hänsyn fortsätter att öka till 6,6 respektive 6,9 m3sk per hektar. Samtidigt ser volymen frö- och skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Korrigerad statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

  Etiketter: Skog
  Den tidigare publicerade statistiken över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 2015 har korrigerats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal minskade i augusti

  Etiketter: Skog
  Statistik från Skogsstyrelsen för augusti månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

  Etiketter: Skog
  Det växer så det knakar i den svenska skogen. Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 miljoner skogskubikmeter. Det framgår av officiell statistik i årets utgåva av publikationen Skogsdata 2014 från Riksskogstaxeringen vid SLU./ SLU
  Läs mer

Sidor