spårhundar

  • Rusch efter hundar som spårar granbarkborrar

    Etiketter: Skog
    Alt fler skogsägare använder sig av hundar i jakten på att hitta träd angripna av granbarkborrar. Detta uppger organisationen Snifferdogs som sett en stor efterfrågan efter förra sommarens torka./ Skog Supply
    Läs mer