Södra

 • EpiForest går framåt i skogen

  Etiketter: Skog
  Efter en framgångsrik vår för företaget Episcope och produkten EpiForest får nu även entreprenörer tillfälle att dra nytta av de populära tjänsterna. Holmen, Sveaskog och Södra är redan nöjda användare. Episcope har sedan tidigare arbetat med driftuppföljning av skogsmaskiner. Under året lanserades Skogsappen som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning för funktioner som hemkomstkontroll och tidsloggning direkt i mobilen. / Episcope
  Läs mer
 • Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

  Etiketter: Skog
  Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna. / Södra
  Läs mer
 • Förnyat FSC®-certifikat för Södra

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  FSC®-certifikatet innebär att skogsbruket bedrivs enligt de krav som ställs i FSC:s skogsbruksstandard och att virket kan spåras tillbaka till den plats där det vuxit. FSC-certifierad råvara är efterfrågad av många kunder inom såväl massa som sågade trävaror och interiörprodukter. / Södra
  Läs mer
 • Södra investerar för ökad massaproduktion i Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södras styrelse har beslutat att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas. / Södra
  Läs mer
 • Kommersiellt steg för Durapulp

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra tar det första kommersiella steget ut på den internationella marknaden för biokompositmaterialet Durapulp. Det sker genom samarbete med brittiska James Cropper PLC och ambitionen är att nå konsumentmarknaden med produkter som har Durapulp som råvara. / Södra
  Läs mer
 • Södra expanderar i Falköping

  Etiketter: Skog
  Detta är ett projekt som pågått under två års tid och som nu står klart att invigas, säger Björn Karlsson, ansvarig projektledare på Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södra väljer Valmet som huvudleverantör till Värö

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra har utsett finländska Valmet som huvudleverantör för processutrustning när det gäller att expandera massabruket i Värö utanför Varberg. Ordern är en del av Södras totala investering om drygt 4 miljarder kronor. / Södra
  Läs mer
 • Södra Timber inleder samarbete med franskt företag

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber har inlett ett samarbete med det franska trävaruföretaget Bois de Nord. Företaget kommer att lagerföra Södravaror av konstruktionsvirke i gran samt impregnerade varor i furu på deras terminal i hamnen i Rochefort, Frankrike. / Södra
  Läs mer
 • 10 procent upp för eken

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset på ektimmer med 10 procent. Det kan vara ett incitament att ta itu med eftersatt gallring, slutavverkning och föryngring av befintliga ekbestånd. / Skogsland
  Läs mer
 • Södramedlemmar avsätter skogsmark motsvarande 200 000 fotbollsplaner för naturvård

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Södras certifierade medlemmar avsätter i snitt åtta procent av sin skogsmarksareal för naturvård vilket motsvarar drygt 200 000 fotbollsplaner. Det samlade värdet motsvarar upp emot 20 miljarder kronor. Det framgår av en analys av Södras certifierade medlemmars Gröna skogsbruksplaner upprättade av Södra. Södra anser att frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark är ett viktigt bidrag för att nå det nationella miljömålet ”Levande skogar”. / Södra
  Läs mer

Sidor