Södra

  • Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

    Etiketter: Skog
    Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle. / Södra
    Läs mer
  • Lärorik skogsdag lockade många

    Etiketter: Skog
    HALLINGEBERG: Runt 45 personer mötte upp, när Södras skogsbruksområde och Naturskyddsföreningen i Tjust hade en gemensam skogsdag i måndags./ VT.se
    Läs mer
  • Seger för markägares integritet

    Etiketter: Skog
    Södra har under lång tid kritiserat Skogsstyrelsen för den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar. Nu har Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom meddelat att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt. / Södra
    Läs mer
  • Kommunpolitiker på trähussafari

    Etiketter: Trä och träindustrin
    Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer. / Södra
    Läs mer
  • Håkan Larsson blir strategichef i Södra-koncernen

    Etiketter: Skog
    Håkan Larsson, skogsdirektör och affärsområdeschef för Södra Skog, övergår till att bli ansvarig för strategifrågor i Södra-koncernen. Han fortsätter som medlem i Södras koncernledning och kommer även framöver att rapportera till vd Lars Idermark. / Södra
    Läs mer
  • 9 miljoner till forskning och utveckling

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
    Läs mer
  • Södra, Derome och Nordströmsgruppen tecknar flerårsavtal

    Etiketter: Trä och träindustrin
    I förra veckan undertecknade Södra, Derome samt Nordströmsgruppen ett flerårsavtal gällande interiörträprodukter. Avtalet innebär att Södra kommer vara dominerande leverantör av produkter såsom panel, list och träskivor till de växande bygghandelsföretagen. / Södra
    Läs mer
  • Södra säljer UAB SIWood till Sörnsen Holzleisten

    Etiketter: Skog
    Södra säljer UAB SIWood i Litauen till det tyska företaget Sörnsen Holzleisten. Övertagandet äger rum den 1 juli. / Södra
    Läs mer
  • Södra ordnar skogskollo

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle./ Södra
    Läs mer
  • Ny medlemschef i Södra

    Etiketter: Skog
    Gustav Tibblin har utsetts till ny medlemschef i Södra efter Magnus Berg som lämnar Södra efter 15 år för att bli chef för den Näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna. / Södra
    Läs mer

Sidor