Södra

 • Utökning vid Södras sågverk i Långasjö

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber Långasjö ökar produktionen av hyvlade produkter, vilket innebär utökad drifttid och nyanställningar. - Marknaden efterfrågar mer hyvlat och det är lönsamshetshöjande för oss att vidareförädla våra produkter i större utsträckning, säger Ola Bjelkvik, platschef vid Södra Timber Långasjö. / Södra
  Läs mer
 • Södra erbjuder unik skoglig utbildning

  Etiketter: Skog
  - Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare, säger Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan. / Södra
  Läs mer
 • Södra erbjuder unik skoglig utbildning

  Etiketter: Skog
  - Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare, säger Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan. / Södra
  Läs mer
 • Stängning i Tofte och expansion i Värö för Södra

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Trots ansträngningar har det inte gått att nå en försäljningslösning för bruket i Tofte och nu har Södra beslutat att stänga fabriken. Beslutet innebär att produktionen kommer att upphöra under augusti. Södra har beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid Södra Cell Värö. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år. / Södra
  Läs mer
 • Södras markskoningsgaranti ett stort steg mot lösningen på markskadeproblemet

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 juli inför Södra markskoningsgaranti i sin slutavverkningstjänst. Det innebär ett bättre förebyggande arbete i samband med slutavverkningar med färre markskador som följd. Om skador trots allt uppstår reparerar Södra dem. / Södra
  Läs mer
 • Södra sänker priset på lövsortimenten

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priset på lövmassaved med 30kr/m³fub från och med idag, den 24 juni. Sänkningen innebär en anpassning till den rådande efterfrågan och lagersituationen. Samtidigt sänks även priset på sågbart lövträ. / Södra
  Läs mer
 • Södra samlar sina sågverk i Södra Timber

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber övertar lövsågverken i Djursdala och Traryd från affärsområdet Södra Interiör. Övergången sker den 1 juli. Genom beslutet samlas Södras samtliga sågverk i ett affärsområde. / Södra
  Läs mer
 • Jan Johansson ny vd för Trivselhus

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Jan tillträder tjänsten den 1 augusti och har arbetat i ledande befattningar inom svensk industri de senaste 15 åren. Jan Johansson kommer senast från en tjänst som vd på HAGS Aneby AB. Han kommer att vara placerad på huvudkontoret i Korsberga. / Södra
  Läs mer
 • Södra säljer massabruk i Follafoss

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Mayr Melnhof Karton köper samtliga aktier i Södra Cell Folla AS och därmed Södras massabruk i Follafoss i Norge. Södra Cell beslutade 2012 att avveckla sitt ägande i fabriken i Follafoss. Produktionen vid bruket upphörde i månadsskiftet oktober-november 2012. Diskussioner om en försäljning av bruket inleddes strax före jul och nu har en överenskommelse nåtts med Mayr Melnhof Karton. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens dialog – för bra för Miljömålsberedningen?

  Etiketter: Skog
  I andra branscher skulle människors egna miljöinitiativ hyllas, men skogsägarna möts av ifrågasättande, skriver Mats Blomberg, Södra, om Skogsstyrelsens dialogprojekt och Miljömålsberedningen. / ATL
  Läs mer

Sidor