Södra

 • Gudrunhygge största kolsänkan

  Etiketter: Stormfällning
  Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog. / Södra
  Läs mer
 • Han prisas för sitt skogliga arbete

  Etiketter: Skog
  Årets pris till Lars-Eric Åströms ära går 2015 till Bertil Svensson, Olofstorp, som under många år varit förtroendevald i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södras sågverk i Mönsterås söker tillstånd för utökad produktion

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra ansöker om nytt tillstånd för utökad produktion vid sågverket i Mönsterås. Tillstånd söks för 800 000 kubikmeter. Nuvarande tillstånd är på 450 000 kubikmeter. – Vi har en stark tro på vårt sågverk i Mönsterås. Tillståndsökningen är viktig för sågverkets framtid, tillväxt och lönsamhet. Den 12 maj sker samrådsmöte med de närboende. Ansökan skickas sedan in till länsstyrelsen under försommaren, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef. / Södra
  Läs mer
 • Carina Olson lämnar Södra

  Etiketter: Skog
  Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör samt inköpsdirektör, lämnar sin position för uppdraget som Chief Financial Officer (CFO) inom Praktikertjänst. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts. - Jag har haft 14 fantastiska år inom Södra men nu är jag i ett skede i livet där jag är mogen för ett nytt steg. Att bli CFO på Praktikertjänst innebär spännande utmaningar för mig där jag tror att jag har mycket användbara erfarenheter från Södra, säger Carina Olson. / Södra
  Läs mer
 • Södra satsar ytterligare på forskning och utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Södras föreningsstyrelse har beslutat att tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer priset på lövmassaved

  Etiketter: Skog
  Södra ersätter den kontrakteringspremie för lövmassaved som gällt sedan den 10 februari med en motsvarande prishöjning på 25 kr/m3fub från och med den 15 april. / Södra
  Läs mer
 • Christer Segerstéen avgår som ordförande för Södra

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Christer Segersteén avgår som ordförande för Södra efter sammanlagt 24 år i styrelsen. Valberedningens förslag till ny ordförande är Lena Ek. Hans Berggren föreslås som ny ledamot. / Södra
  Läs mer
 • Södra startar distributionscenter för bygghandel på västkusten

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra startar ett distributionscenter i Halmstad den 1 april för att kunna försörja och expandera sin försäljning av byggträ mot svensk bygghandel på västkusten. Distributionsverksamheten kommer att vara ett samarbete med Kårarp Timber i Halmstad. / Södra
  Läs mer
 • Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

  Etiketter: Skog
  Södra utvecklar och effektiviserar skogsbränslehanteringen och går över till mer skonsamma metoder för att minska risken för markskador. Som ett led i detta görs en omfattande upphandling av entreprenörer för att hantera skogsbränsle. / Södra
  Läs mer
 • Varsel vid Södras sågverk i Traryd

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra varslar åtta anställda vid sågverket i Traryd om uppsägning. MBL-förhandlingar har inletts. –Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer

Sidor