Södra

 • Jörgen Lindquist ny CFO i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Jörgen Lindquist, född 1965, har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Han tillträder 14 september, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Södra Cell Mönsterås ökar kapaciteten och investerar i onlinesystem

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogskoncernen Södra är inne i en period av stora investeringar. I samband med införskaffandet av ny tvättpress i blekeriet på Södra Cell Mönsterås investerar man nu i onlinesystem för tillståndskontroll för att säkerställa ökande produktionsvolymer./ Metal Supply SE
  Läs mer
 • De giftfria plantorna blir allt fler

  Etiketter: Skog
  Södras satsning på giftfria plantor från plantskolan i Falkenberg fortsätter – och svarar nu för halva Södras volym, 16 miljoner plantor 2015. / Hallands nyheter
  Läs mer
 • Upparbetningen efter stormen Egon klar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten. Den 10-11 januari 2015 slog stormen Egon till över södra Sverige och skadade 2,5-3 miljoner kubikmeter skog. Hälften av den skadade volymen beräknas ha drabbat Södras medlemmar. Arbetet med att ta hand om det stormskadade virket har försvårats av det fuktiga vädret under vintern. / Södra
  Läs mer
 • Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. – Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska utsläppen av koldioxid samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

  Etiketter: Skog
  Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor. – Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor. Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt två miljoner mer än när det var som sämst, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola. / Södra
  Läs mer
 • Södra stärker timmererbjudandet

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kr per kubikmeter fast under bark (m³fub). Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering. - Produktionen av sågade trävaror är hög i Sydsverige vilket driver efterfrågan på timmer. Vi vill fortsätta att upprätthålla en hög kontraktering för att möta den höga produktionen vid våra sågverk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Gudrunhygge största kolsänkan

  Etiketter: Stormfällning
  Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog. / Södra
  Läs mer
 • Han prisas för sitt skogliga arbete

  Etiketter: Skog
  Årets pris till Lars-Eric Åströms ära går 2015 till Bertil Svensson, Olofstorp, som under många år varit förtroendevald i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södras sågverk i Mönsterås söker tillstånd för utökad produktion

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra ansöker om nytt tillstånd för utökad produktion vid sågverket i Mönsterås. Tillstånd söks för 800 000 kubikmeter. Nuvarande tillstånd är på 450 000 kubikmeter. – Vi har en stark tro på vårt sågverk i Mönsterås. Tillståndsökningen är viktig för sågverkets framtid, tillväxt och lönsamhet. Den 12 maj sker samrådsmöte med de närboende. Ansökan skickas sedan in till länsstyrelsen under försommaren, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef. / Södra
  Läs mer

Sidor