Södra

 • Södra tar nya steg med banbrytande miljövänligt material

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Den 22 september invigdes den första industriella maskinen för att kunna tillverka produkter ur det banbrytande materialet DuraPulp. Med DuraPulp levererar Södra en lösning på hur fossila produkter kan ersättas i framtiden. / Södra
  Läs mer
 • Södra Cell Mörrum uppnår nya miljökrav

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Onsdagen den 16 september invigde Södra den utökade biologiska reningen för Södra Cell Mörrums processvatten. Utbyggnaden innebär att bruket uppnår de nya miljökrav som ställs för en hållbar industri, IED, och är en del i det stora expansionsprojekt som Södra nu genomför. / Södra
  Läs mer
 • Skogsindustriföretag hjälper flyktingar

  Etiketter: Skog
  Både SCA och Södra gör nu insatser för att hjälpa till i den pågående svåra situationen för flyktingar från framför allt Syrien. / Woodnet
  Läs mer
 • Systematisk naturvård med större skogstillväxt

  Etiketter: Skog
  Under 20 år har Södra bedrivit ett systematiskt naturvårdsarbete. Resultatet är frivilligt skyddade områden med höga naturvärden och en produktionsskog där naturvärdena ökar. Samtidigt ser vi en ökad tillväxt i skogen, med större virkesförråd - med andra ord skogar där produktion och naturvärden går hand i hand. / Södra
  Läs mer
 • Södra stöttar Rädda Barnen

  Etiketter: Skog
  Södra vill bidra till att stötta de flyktingar som på olika sätt anländer till Europa. Därför har Södra valt att skänka 100 000 kronor till Rädda Barnen. / Södra
  Läs mer
 • Jörgen Lindquist ny CFO i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Jörgen Lindquist, född 1965, har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Han tillträder 14 september, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Södra Cell Mönsterås ökar kapaciteten och investerar i onlinesystem

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogskoncernen Södra är inne i en period av stora investeringar. I samband med införskaffandet av ny tvättpress i blekeriet på Södra Cell Mönsterås investerar man nu i onlinesystem för tillståndskontroll för att säkerställa ökande produktionsvolymer./ Metal Supply SE
  Läs mer
 • De giftfria plantorna blir allt fler

  Etiketter: Skog
  Södras satsning på giftfria plantor från plantskolan i Falkenberg fortsätter – och svarar nu för halva Södras volym, 16 miljoner plantor 2015. / Hallands nyheter
  Läs mer
 • Upparbetningen efter stormen Egon klar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten. Den 10-11 januari 2015 slog stormen Egon till över södra Sverige och skadade 2,5-3 miljoner kubikmeter skog. Hälften av den skadade volymen beräknas ha drabbat Södras medlemmar. Arbetet med att ta hand om det stormskadade virket har försvårats av det fuktiga vädret under vintern. / Södra
  Läs mer
 • Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. – Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska utsläppen av koldioxid samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. / Södra
  Läs mer

Sidor