Södra

 • Södra tecknar avsiktsförklaring med RingAlm Tre om sågverket Hauerseter

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra har tecknat en avsiktsförklaring med RingAlm Tre AS om att de ska ta över hela verksamheten vid sågverket Hauerseter i Romerike. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer vinstdelningen från 40 till 50 procent

  Etiketter: Skog
  Södras styrelse har beslutat om en ny vinstdelningspolicy som innebär att den samlade vinstdelningen till ägarna höjs från 40 till 50 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt ökas möjliga insatsemissioner från 30 till 35 procent medan kravet på soliditeten höjs från 50 till 55 procent. - Med en ökad vinstdelning stärker vi lönsamheten på skogsgården samtidigt som vi säkrar den långsiktiga finansieringen för medlemmarnas industri, säger Lena Ek, ordförande i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Hållbar skog kan halvera världens utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Politikerna borde lägga större fokus på skogen för att nå klimatutmaningarna. Enligt en studie från Södra skulle en hållbar skogsskötsel i världens produktionsskogar kunna leda till att vi sänker de globala utläppen med uppemot 50 procent. / Södra
  Läs mer
 • 1-1,5 miljoner skogskubikmeter skog skadades av Gorm

  Etiketter: Stormfällning
  Södra uppskattar att 1-1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Gorms framfart. Totalt bedöms 2-2,5 miljoner ha skadats i södra Götaland. Ett område i sydöstra Småland drabbades speciellt svårt. / Södra
  Läs mer
 • Södra kartlägger skador efter stormen Gorm

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Södra arbetar nu intensivt med att bilda sig en uppfattning av skadorna och uppmanar till stor försiktighet i att ta sig an stormfällda träd. / Södra
  Läs mer
 • DuraPulp fortsätter sin kommersiella resa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra tar nu ytterligare steg för att kommersialisera kompositmaterialet DuraPulp. Ett projekt för att bygga en maskin med torr process startas och finansieras genom ett bidrag på 2,1 miljoner Euro från EU:s LIFE-program. / Södra
  Läs mer
 • Södras nya skötselinstruktioner ska minska stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra har dragit många viktiga lärdomar efter senare års omfattande stormar. Erfarenheterna och kunskaperna har nu tagits tillvara i form av nya skötselinstruktioner som ska minska framtida stormskador på skogen. Gallring vid lägre höjd och tidigare slutavverkning av grandominerade bestånd är två viktiga förändringar, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Södra lanserar nytt golvkoncept

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra gör en omfattande satsning på sitt inredningssortiment och lanserar nu ett helt nytt golvkoncept. – Det nya konceptet binder ihop vårt produktsortiment och det känns mycket positivt att kunna erbjuda golv som till stor del tillverkas av råvara från våra medlemmars certifierade skogar, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood, i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Södra sänker timmerpriset

  Etiketter: Skog
  Krisen i Nordafrika har fått Södra att sänka timmerpriset./ ATL
  Läs mer
 • Södra avvecklar lövsågverket i Traryd

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra genomför strukturella förändringar inom sågverks- och hyvleriverksamheten för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. MBL-förhandlingar kommer att inledas med avsikt att avveckla lövsågverket i Traryd. Totalt berörs drygt 20 anställda. / Södra
  Läs mer

Sidor