Södra

 • 20 år med forskning på Södra

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter. / Södra
  Läs mer
 • Framtidens tyg är svenskt, smart och snällt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett projekt kallat Bioinnovation samlar hela branschen med visionen att etablera närodlad textil i Sverige. En tung aktör i projektet är skogskoncernen Södra som gör så kallad dissolvingmassa av träråvara i Mörrum. Den säljs i torra skivor för vidare förädling till textilier av viskos runtom i världen. Domsjö i Örnsköldsvik, gör samma produkt. Fabriken köptes för några år sedan och är i dag stor leverantör av råvara för indisk textil. / Veckans Affärer
  Läs mer
 • Rekord för höstplantering

  Etiketter: Skog
  Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015. / Södra
  Läs mer
 • Södra har sålt sågverket Hauerseter till RingAlm Tre

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket. / Södra
  Läs mer
 • Södra tecknar avsiktsförklaring med RingAlm Tre om sågverket Hauerseter

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra har tecknat en avsiktsförklaring med RingAlm Tre AS om att de ska ta över hela verksamheten vid sågverket Hauerseter i Romerike. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer vinstdelningen från 40 till 50 procent

  Etiketter: Skog
  Södras styrelse har beslutat om en ny vinstdelningspolicy som innebär att den samlade vinstdelningen till ägarna höjs från 40 till 50 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt ökas möjliga insatsemissioner från 30 till 35 procent medan kravet på soliditeten höjs från 50 till 55 procent. - Med en ökad vinstdelning stärker vi lönsamheten på skogsgården samtidigt som vi säkrar den långsiktiga finansieringen för medlemmarnas industri, säger Lena Ek, ordförande i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Hållbar skog kan halvera världens utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Politikerna borde lägga större fokus på skogen för att nå klimatutmaningarna. Enligt en studie från Södra skulle en hållbar skogsskötsel i världens produktionsskogar kunna leda till att vi sänker de globala utläppen med uppemot 50 procent. / Södra
  Läs mer
 • 1-1,5 miljoner skogskubikmeter skog skadades av Gorm

  Etiketter: Stormfällning
  Södra uppskattar att 1-1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Gorms framfart. Totalt bedöms 2-2,5 miljoner ha skadats i södra Götaland. Ett område i sydöstra Småland drabbades speciellt svårt. / Södra
  Läs mer
 • Södra kartlägger skador efter stormen Gorm

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Södra arbetar nu intensivt med att bilda sig en uppfattning av skadorna och uppmanar till stor försiktighet i att ta sig an stormfällda träd. / Södra
  Läs mer
 • DuraPulp fortsätter sin kommersiella resa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra tar nu ytterligare steg för att kommersialisera kompositmaterialet DuraPulp. Ett projekt för att bygga en maskin med torr process startas och finansieras genom ett bidrag på 2,1 miljoner Euro från EU:s LIFE-program. / Södra
  Läs mer

Sidor