Södra

 • Jörgen Lindquist blir t f chef för Södra Wood

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras affärsområde för sågade och hyvlade trävaror samt interiörträ, Södra Wood, har under en längre tid haft en för svag lönsamhet. Det omfattande förändringsarbete som pågått under de senaste åren har inte gett tillräcklig effekt. / Södra
  Läs mer
 • Södra tankar fossilfritt i sina lastbilar och maskiner

  Etiketter: Skog
  Skogskoncernen Södra har beslutat att använda biodrivmedlet HVO som bränsle i sina lastbilar och anläggningsmaskiner i koncernen. HVO är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt helt identiskt med fossil diesel. Råvaror till det HVO-bränsle som Södra använder är slakteriavfall och restprodukter från rapsolja och solrosolja. Det handlar om ett andra generationens biodrivmedel. / Trailer
  Läs mer
 • Södra höjer priset för barrmassa i Europa från 1 april

  Etiketter: Skog
  Efter en tid av sjunkande massapriser under fjolåret har marknaden för barrmassa under början av 2016 stabiliserats, och utsikterna är fortsatt goda. Ett antal globala prisinitiativ har redan tagits. / Södra
  Läs mer
 • Allt fler avverkningar får högsta miljöbetyg

  Etiketter: Skog
  Södra har blivit allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid slutavverkningar. Det visar företagets Gröna bokslut för 2015. Andelen godkända slutavverkningsområden har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre. / Södra
  Läs mer
 • Starkt 2015 för Södra, hög utdelningsnivå och fortsatta investeringar för framtiden

  Etiketter: Skog
  Södras rörelseresultat för 2015 ökade till 2 162 MSEK (1 516) och styrelsen föreslår en vinstdelning om 1 002 MSEK (553) till medlemmarna. Samtidigt fortsätter Södra sitt investeringsprogram och satsar ytterligare 1 miljard kronor på massabruket i Mörrum. / Södra
  Läs mer
 • Södra sänker priset på talltimmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra sänker priset för talltimmer med 25 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer
 • Här lär sig alla att köra varsamt

  Etiketter: Skog
  Södra satsar på att lära entreprenörer och skogsägare att köra smart och skonsamt. / Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släppte Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Regeringen bör invänta konsekvensanalys

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad. / Södra
  Läs mer

Sidor