Södra

 • Göran Örlander vald till ordförande för Skogforsks styrelse

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Göran Örlander, strateg hållbart skogsbruk på Södra, valdes till ordförande i styrelsen för Skogforsk vid årsmötet på måndagen den 30 maj. Göran Örlander efterträder Herman Sundquist, som tidigare i år lämnade posten i samband med att han tillträdde som generaldirektör för Skogsstyrelsen. / Södra
  Läs mer
 • Södras stämma beslutade om miljardutdelning till medlemmarna

  Etiketter: Skog
  Södras stämma beslutade om att dela ut 1 miljard kronor till medlemmarna. Styrelsen omvaldes, inklusive Lena Ek som ordförande. / Södra
  Läs mer
 • 500 000 ton dissolvingmassa producerad

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I mitten av maj har Södra producerat 500 000 ton dissolvingmassa vid sitt massabruk i Mörrum. Produktionen startade i december 2011 och har sedan dess visat en stadig uppgång. / Södra
  Läs mer
 • Valmet AB levererar brunmassatvätt till Södra Cell Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen. Södra ger nu Valmet AB uppdraget att leverera maskinutrustningen till brunmassatvätten. / Södra
  Läs mer
 • Styrelsen i Södra förslås bli omvald

  Etiketter: Skog
  Valberedningen i Södra föreslår att de ledamöter vars mandat går ut 2016 väljs för ytterligare en period. Det betyder att inga förändringar i styrelsen föreslås till stämman som hålls den 18 maj. / Södra
  Läs mer
 • Ökad export av energiprodukter

  Etiketter: Bioenergi
  Södras produktion av bioenergi växer, och allt fler avtal sluts. Nu ökar även exporten av energiprodukter. Det är framförallt på den danska marknaden det finns en stor efterfrågan, men intresse börjar vakna på fler marknader. / Södra
  Läs mer
 • Jörgen Lindquist blir t f chef för Södra Wood

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras affärsområde för sågade och hyvlade trävaror samt interiörträ, Södra Wood, har under en längre tid haft en för svag lönsamhet. Det omfattande förändringsarbete som pågått under de senaste åren har inte gett tillräcklig effekt. / Södra
  Läs mer
 • Södra tankar fossilfritt i sina lastbilar och maskiner

  Etiketter: Skog
  Skogskoncernen Södra har beslutat att använda biodrivmedlet HVO som bränsle i sina lastbilar och anläggningsmaskiner i koncernen. HVO är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt helt identiskt med fossil diesel. Råvaror till det HVO-bränsle som Södra använder är slakteriavfall och restprodukter från rapsolja och solrosolja. Det handlar om ett andra generationens biodrivmedel. / Trailer
  Läs mer
 • Södra höjer priset för barrmassa i Europa från 1 april

  Etiketter: Skog
  Efter en tid av sjunkande massapriser under fjolåret har marknaden för barrmassa under början av 2016 stabiliserats, och utsikterna är fortsatt goda. Ett antal globala prisinitiativ har redan tagits. / Södra
  Läs mer
 • Allt fler avverkningar får högsta miljöbetyg

  Etiketter: Skog
  Södra har blivit allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid slutavverkningar. Det visar företagets Gröna bokslut för 2015. Andelen godkända slutavverkningsområden har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre. / Södra
  Läs mer

Sidor