Södra

 • Södra och Norrskog lanserar skogsbruksplaner på webben och i mobilen

  Etiketter: Skog
  Skogsbruksplanerna blir nu tillgängliga på webben för Södras medlemmar med en nygjord plan, tack vare en nyutvecklad funktion på Skogsägarnätet. Samtidigt lanseras appen Skogsägare som gör det möjligt att komma åt skogsbruksplanerna i iPhone och iPad. Även Norrskog gör sina skogsbruksplanerna tillgängliga på webben för sina medlemmar. Via den av skogsägarföreningarna gemensamt utvecklade produkten Skogsägarplan blir detta möjligt. Ladda ner apparna via App Store. / Södra
  Läs mer
 • Södra erbjuder praktikplatser i skogen

  Etiketter: Skog
  Södra vill vara säkra på att det i framtiden finns tillgång till skickliga skogsmaskinförare. Därför erbjuder de nu praktikplatser till ungdomar och nyanställer personal för upplärning. / ATL Skog
  Läs mer
 • Billerud höjer massapriset

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Billerud har höjt priset för avsalumassa med 20 dollar per ton till 850 dollar från och med 1 mars rapporterar Risi. / Affärsvärlden
  Läs mer
 • Södra höjer massapriset till 850 dollar per ton

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  - Bakgrunden till prishöjningen är att vi totalt sett ser en förstärkning av massamarknaden, säger Ulf Edman, vd för Södra Cell International. / Södra
  Läs mer
 • Ny snytbaggemaskin på Södra

  Etiketter: Skog
  En unik och ännu så länge hemlig maskin har startat vaxbehandling av granplantor på Södra. Målet är att producera runt sex miljoner plantor per år. / ATL
  Läs mer
 • Södra presenterar resultatrapport och föreslår vinstdelning

  Etiketter: Skog
  Södras rörelseresultat 2011 minskade med 1 266 miljoner kronor till 1 005 miljoner kronor, jämfört med 2010. Nettoomsättningen minskade med 1 536 miljoner kronor till 18 191 miljoner kronor, främst som följd av vikande konjunktur och försämrade marknader under andra halvåret samt en förstärkning av kronan. - Marknaden har varit tuff under 2011. Ändå medger Södras resultat för året och balansräkningen att vi föreslår stämman en överföring till medlemmarna på totalt 436 miljoner kronor, säger Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen. / Södra
  Läs mer
 • Södra inleder produktion av svenska ekplantor

  Etiketter: Skog
  Ekplantor av svensk härkomst har hittills varit en bristvara på marknaden och Södras intention är att med egen produktion på sikt kunna möta sina medlemmars samlade efterfrågan på svenska ekplantor./Södra
  Läs mer

Sidor