Södra

 • Södra söker gallringsentreprenörer

  Etiketter: Skog
  Vi har behov av ökad gallring hos våra medlemmar och vi ser ett ökat behov av massaved till Södras industrier. Vi söker därför gallringsentreprenörer till våra verksamhetsområden i Sollebrunn och Skövde. / Södra
  Läs mer
 • Södra ger Lagans Bygg totalentreprenad för logistikcenter

  Etiketter: Skog
  Upphandlingen för byggnationen av Södra Interiörs nya logistikcenter i Strömsnäsbruk är nu slutförd. Totalentreprenaden går till Lagans Byggnads AB. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra föreslår utdelning med 281 miljoner kronor till medlemmarna

  Etiketter: Skog
  - 2013 innebar en kraftig resultatförbättring för Södra. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 1 329 miljoner kronor jämfört med föregående år. Trots att vi redovisar ett negativt resultat efter omstruktureringskostnader kan vi föreslå stämman en utdelning till medlemmarna på totalt 281 miljoner kronor, säger Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen. / Södra
  Läs mer
 • Expansivt Södra valde Green Cargo för virkestransporter

  Etiketter: Skog
  Södras transporter av sågtimmer och massaved växer i omfattning och därför har en stor upphandling av inleveranserna genomförts. Det blev Green Cargo som fick uppdraget, som omfattar cirka 700 000 ton årligen till Södras fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås. / Södra
  Läs mer
 • Markägande skogsaktörer finansierar inventering av betesskador

  Etiketter: Skog
  Södra satsar tillsammans med Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken (allmänningar i Östergötland) tre miljoner kronor på att under 2014 genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige enligt SydÄbin-metoden. / Södra
  Läs mer
 • Södra vill växa för lönsamhet

  Etiketter: Skog
  En mer sammanhållen koncern, tillväxt och effektivisering. De är huvuddragen i Södras nya strategi för de kommande sju åren. Det ökade råvarubehovet ska man klara med befintliga, och förhoppningsvis nya, medlemmar./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Södra sänker priset på björkmassaved

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priset på björkmassaved med 25 kr/m³fub från och med idag, den 13 december. Sänkningen innebär en anpassning till rådande lager och efterfrågan. Priset på rensorterad aspmassaved samt barrmassaved bibehålls på dagens nivå. / Södra
  Läs mer
 • Södra öppnar europeiskt servicecenter i München

  Etiketter: Skog
  Ökat kundfokus är huvudmotivet när Södra Cell under nästa år öppnar ett europeiskt servicecenter i München. Samtidigt skapas beredskap för att effektivt ta hand om kommande volymökningar. Det nya kontoret, Södra European Service Center, kommer att fungera som ett administrativt nav för kundservicen i Europa. De nuvarande nationella kontoren avvecklas, men försäljningscheferna behåller ansvaret för sina respektive nyckelkunder, liksom för sina respektive geografiska områden. / Södra
  Läs mer
 • Smidigare inventering av vindfällen med Södras Skogsägarapp

  Etiketter: Skog
  Som första aktör i branschen skapar Södra nu ett stöd för inventering av vindfällen via smartphones. En tilläggsfunktion i Södras befintliga Skogsägarapp underlättar och effektiviserar omhändertagandet av vindfälld skog efter stormen Simone. / Södra
  Läs mer
 • Södra sågar så det ryker

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber flaggar för en rejäl volymökning vid sina sågverk nästa år. Takten ska ökas vid merparten av anläggningarna och efter en problematisk inkörning går storsågen i Värö nu på tre skift, rapporterar Smålandsposten. / ATL
  Läs mer

Sidor