Södra

 • Södra justerar priser på talltimmer och klensortiment

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priserna för talltimmer och barrkubb med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Klentimmerpriserna sänks med 20 kronor/m3fub för gran och med 35 kronor/m3fub för tall. Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer
 • Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer

  Etiketter: Skog
  Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon tillträder 1 mars, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. Laila Rogestedt, född 1962, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med licentiatexamen inom polymerteknologi, och har sedan 1991 innehaft olika befattningar inom den internationella kemikoncernen Borealis. / Södra
  Läs mer
 • SweTree Technologies (STT) har erhållit 5 miljoner kronor i projektstöd från Vinnova

  Etiketter: Forskning & utbildning
  STT arbetar sedan 2006 med somatisk embryogenes, en teknologi för att effektivt kunna producera förädlade granar, s.k. ”frösticklingar”. Vi har under den perioden drivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med fyra skogsindustriella samarbetspartners: Sveaskog, Bergvik Skog, Holmen och Södra. Projektet har visat att det är möjligt att i hög grad automatisera produktionsprocessen. Vi har hittills under projektet sökt sex nya patent för denna nya teknologibas. Nästa projektsteg är att visa att den automatiserade processen är tillräckligt kostnadseffektiv genom att göra en uppskalning av produktionen till pilotskala. Pilotskaleprojektet kommer att genomföras i tre faser t.o.m. 2016. De 5 miljoner vi nu har tilldelats avser den första fasen. / SweTree Technologies
  Läs mer
 • Förnyat PEFC™-certifikat för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat och spårbarhet för PEFC ™ de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattar sociala frågor, miljö och produktion. / Södra
  Läs mer
 • Södra inför premie på björktimmer

  Etiketter: Skog
  Södra stärker sitt medlemserbjudande på björktimmer ytterligare genom att införa en kontrakteringspremie på 25kr/m3fub. Premien gäller i hela Södras verksamhetsområde från den 1 november till den 31 december, och för leveranser senast 15 mars, enligt ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Minskade körskador i skogen med enkla medel

  Etiketter: Skog
  Skador på marken i samband med skogsavverkning är ett stort problem. De tunga skogsmaskinerna lämnar ofta långa, djupa och fula spår efter sig. Men det senaste året har skogskoncernen Södra med ganska enkla medel lyckats halvera sina körskador./ P4 Kronoberg - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Södra investerar drygt 100 MSEK i massabruket i Mönsterås

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Massabruket i Mönsterås är Södras största med en total årlig produktion om 750 000 ton barr- och lövmassa. Mönsterås är Södras äldsta bruk, grundlagt 1958, men är genom successiva investeringar ett av världens modernaste. Den nu beslutade investeringen gäller expanderad indunstning. / Södra
  Läs mer
 • Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget. Tidigare i år beslutade Södras styrelse att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas. / Södra
  Läs mer
 • Södra påbörjar utbyggnaden av Värö

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I dag, den 8 oktober, togs det första spadtaget för utbyggnaden av Södras massabruk i Värö. Södra, Valmet och NCC deltog i ceremonin som är byggstarten på Södras investering om drygt 4 miljarder kronor, enligt ett pressmedelande./ Södra
  Läs mer
 • Södra Timber utser tre nya platschefer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber utser tre nya platschefer vid sågverken i Långasjö, Torsås och Orrefors. Magnus Algotsson blir ny platschef i Långasjö, Martin Håkansson blir ny platschef i Torsås och Sam Schönbeck blir ny platschef i Orrefors, enligt ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer

Sidor