Södra

 • Södra skeppar stor last med trävaror till USA

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden och väljer därför att öka leveranserna dit under våren 2015. För att höja servicen har Södra även öppnat ett tredje lager på Floridas östkust. / Södra
  Läs mer
 • Södra först ut med redigeringsfunktion för grön skogsbruksplan på webben

  Etiketter: Skog
  Efter att ha lanserat en webbversion av grön skogsbruksplan 2011 är Södra nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda sina medlemmar redigeringsfunktion i dessa planer. – Det nya verktyget med redigeringsfunktion möjliggör för skogsägaren att själv redigera sin skogsbruksplan efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Södra startar sliperi i Gislaved

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Affärsområdet Södra Wood startar ett eget sliperi av klingor och band i före detta Gummifabriken i Gislaved. – Slipning av klingor och band är mycket viktigt för att få upp hastigheter och sågutbyte på våra sågverk och ska därför tillhöra vår kärnverksamhet. Två personer har anställts och är redan på plats för att utbildas och ställa i ordning lokalen, säger Håkan Svensson, affärsområdechef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • Södra kartlägger stormen Egons framfart

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu. / Södra
  Läs mer
 • Södra bildar Koncernstab Hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Hållbarhetsfrågorna har alltid varit centrala för Södra och i samband med att hållbarhetsarbetet genomlysts under 2014 har beslut tagits att göra en organisatorisk och strukturell förstärkning. Från och med 2015 samlas arbete och resurser inom området i en central stab, Koncernstab Hållbarhet. / Södra
  Läs mer
 • Södra justerar priser på talltimmer och klensortiment

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priserna för talltimmer och barrkubb med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Klentimmerpriserna sänks med 20 kronor/m3fub för gran och med 35 kronor/m3fub för tall. Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer
 • Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer

  Etiketter: Skog
  Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon tillträder 1 mars, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. Laila Rogestedt, född 1962, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med licentiatexamen inom polymerteknologi, och har sedan 1991 innehaft olika befattningar inom den internationella kemikoncernen Borealis. / Södra
  Läs mer
 • SweTree Technologies (STT) har erhållit 5 miljoner kronor i projektstöd från Vinnova

  Etiketter: Forskning & utbildning
  STT arbetar sedan 2006 med somatisk embryogenes, en teknologi för att effektivt kunna producera förädlade granar, s.k. ”frösticklingar”. Vi har under den perioden drivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med fyra skogsindustriella samarbetspartners: Sveaskog, Bergvik Skog, Holmen och Södra. Projektet har visat att det är möjligt att i hög grad automatisera produktionsprocessen. Vi har hittills under projektet sökt sex nya patent för denna nya teknologibas. Nästa projektsteg är att visa att den automatiserade processen är tillräckligt kostnadseffektiv genom att göra en uppskalning av produktionen till pilotskala. Pilotskaleprojektet kommer att genomföras i tre faser t.o.m. 2016. De 5 miljoner vi nu har tilldelats avser den första fasen. / SweTree Technologies
  Läs mer

Sidor