Södra

 • 30 000 kubikmeter Södravirke på en båt

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Idag går ett fartyg med Södras största leverans någonsin med ett fartyg till USA. / Woodnet
  Läs mer
 • Södra inför kontrakteringspremie på lövmassaved

  Etiketter: Skog
  Södra inför en kontrakteringspremie på 25 kr/m3fub för lövmassaved. Premien gäller från i dag, den 10 februari, och två månader framåt till och med den 10 april. / Södra
  Läs mer
 • Södra skeppar stor last med trävaror till USA

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden och väljer därför att öka leveranserna dit under våren 2015. För att höja servicen har Södra även öppnat ett tredje lager på Floridas östkust. / Södra
  Läs mer
 • Södra först ut med redigeringsfunktion för grön skogsbruksplan på webben

  Etiketter: Skog
  Efter att ha lanserat en webbversion av grön skogsbruksplan 2011 är Södra nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda sina medlemmar redigeringsfunktion i dessa planer. – Det nya verktyget med redigeringsfunktion möjliggör för skogsägaren att själv redigera sin skogsbruksplan efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Södra startar sliperi i Gislaved

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Affärsområdet Södra Wood startar ett eget sliperi av klingor och band i före detta Gummifabriken i Gislaved. – Slipning av klingor och band är mycket viktigt för att få upp hastigheter och sågutbyte på våra sågverk och ska därför tillhöra vår kärnverksamhet. Två personer har anställts och är redan på plats för att utbildas och ställa i ordning lokalen, säger Håkan Svensson, affärsområdechef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • Södra kartlägger stormen Egons framfart

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu. / Södra
  Läs mer
 • Södra bildar Koncernstab Hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Hållbarhetsfrågorna har alltid varit centrala för Södra och i samband med att hållbarhetsarbetet genomlysts under 2014 har beslut tagits att göra en organisatorisk och strukturell förstärkning. Från och med 2015 samlas arbete och resurser inom området i en central stab, Koncernstab Hållbarhet. / Södra
  Läs mer
 • Södra justerar priser på talltimmer och klensortiment

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priserna för talltimmer och barrkubb med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Klentimmerpriserna sänks med 20 kronor/m3fub för gran och med 35 kronor/m3fub för tall. Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer

Sidor