Södra

 • Jörgen Hermansson från Södra blir European Woods nya ordförande

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vid European Woods möte i tisdags den 29 maj utsågs Jörgen Hermansson, Södra, till ny ordförande efter Jan Söderlind, branschorganisationen Svenskt Trä. European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Mer skog av förädlade plantor

  Etiketter: Skog
  Mellan 2013 och 2017 har andelen förädlade skogsplantor* ökat från drygt 50 procent till närmare 90 procent av Södras totala leverans av plantor. Förädlade plantor ger starka och friska skogar med bättre tillväxt och hög kvalitet. Ökningen har drivits av en större efterfrågan från skogsägarna och möjliggjorts av kvalitets- och volymhöjande investeringar i plantskolornas produktion, skriver Södra i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Södra lanserar förmålad ytterpanel i tolv färger

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Som enda leverantören på marknaden erbjuder Södra nu förmålad ytterpanel i tolv olika färger och i flera olika profiler. Fram tills nu har Södra tillhandahållit grund- och mellanstruken ytterpanel i vitt. Efterfrågan på förmålad panel har ökat markant och för att möta denna presenteras nu ett nytt, betydligt mer breddat koncept. / Södra
  Läs mer
 • Fler skogsfåglar och mer naturhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  De senaste 20 åren har skogsbrukets naturhänsyn ökat. Enligt en undersökning från Lunds universitet har fåglarna blivit fler i de svenska skogarna under samma tidsperiod. – Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv, säger Therese Lindström, ekolog på Södra, i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Södra satsar på fler drönare i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Södra satsar nu på fler drönare i skogen. Med den digitala tekniken blir fältpersonalens arbete inte bara snabbare och mer heltäckande utan även mer säkert. – Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle. / Södra
  Läs mer
 • Lärorik skogsdag lockade många

  Etiketter: Skog
  HALLINGEBERG: Runt 45 personer mötte upp, när Södras skogsbruksområde och Naturskyddsföreningen i Tjust hade en gemensam skogsdag i måndags./ VT.se
  Läs mer
 • Seger för markägares integritet

  Etiketter: Skog
  Södra har under lång tid kritiserat Skogsstyrelsen för den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar. Nu har Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom meddelat att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt. / Södra
  Läs mer
 • Kommunpolitiker på trähussafari

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer. / Södra
  Läs mer
 • Håkan Larsson blir strategichef i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Håkan Larsson, skogsdirektör och affärsområdeschef för Södra Skog, övergår till att bli ansvarig för strategifrågor i Södra-koncernen. Han fortsätter som medlem i Södras koncernledning och kommer även framöver att rapportera till vd Lars Idermark. / Södra
  Läs mer

Sidor