Södra

 • Upparbetningen efter stormen Egon klar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten. Den 10-11 januari 2015 slog stormen Egon till över södra Sverige och skadade 2,5-3 miljoner kubikmeter skog. Hälften av den skadade volymen beräknas ha drabbat Södras medlemmar. Arbetet med att ta hand om det stormskadade virket har försvårats av det fuktiga vädret under vintern. / Södra
  Läs mer
 • Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. – Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska utsläppen av koldioxid samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

  Etiketter: Skog
  Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor. – Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor. Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt två miljoner mer än när det var som sämst, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola. / Södra
  Läs mer
 • Södra stärker timmererbjudandet

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kr per kubikmeter fast under bark (m³fub). Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering. - Produktionen av sågade trävaror är hög i Sydsverige vilket driver efterfrågan på timmer. Vi vill fortsätta att upprätthålla en hög kontraktering för att möta den höga produktionen vid våra sågverk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Gudrunhygge största kolsänkan

  Etiketter: Stormfällning
  Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog. / Södra
  Läs mer
 • Han prisas för sitt skogliga arbete

  Etiketter: Skog
  Årets pris till Lars-Eric Åströms ära går 2015 till Bertil Svensson, Olofstorp, som under många år varit förtroendevald i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södras sågverk i Mönsterås söker tillstånd för utökad produktion

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra ansöker om nytt tillstånd för utökad produktion vid sågverket i Mönsterås. Tillstånd söks för 800 000 kubikmeter. Nuvarande tillstånd är på 450 000 kubikmeter. – Vi har en stark tro på vårt sågverk i Mönsterås. Tillståndsökningen är viktig för sågverkets framtid, tillväxt och lönsamhet. Den 12 maj sker samrådsmöte med de närboende. Ansökan skickas sedan in till länsstyrelsen under försommaren, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef. / Södra
  Läs mer
 • Carina Olson lämnar Södra

  Etiketter: Skog
  Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör samt inköpsdirektör, lämnar sin position för uppdraget som Chief Financial Officer (CFO) inom Praktikertjänst. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts. - Jag har haft 14 fantastiska år inom Södra men nu är jag i ett skede i livet där jag är mogen för ett nytt steg. Att bli CFO på Praktikertjänst innebär spännande utmaningar för mig där jag tror att jag har mycket användbara erfarenheter från Södra, säger Carina Olson. / Södra
  Läs mer
 • Södra satsar ytterligare på forskning och utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Södras föreningsstyrelse har beslutat att tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer priset på lövmassaved

  Etiketter: Skog
  Södra ersätter den kontrakteringspremie för lövmassaved som gällt sedan den 10 februari med en motsvarande prishöjning på 25 kr/m3fub från och med den 15 april. / Södra
  Läs mer

Sidor