Södra

 • Allt fler avverkningar får högsta miljöbetyg

  Etiketter: Skog
  Södra har blivit allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid slutavverkningar. Det visar företagets Gröna bokslut för 2015. Andelen godkända slutavverkningsområden har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre. / Södra
  Läs mer
 • Starkt 2015 för Södra, hög utdelningsnivå och fortsatta investeringar för framtiden

  Etiketter: Skog
  Södras rörelseresultat för 2015 ökade till 2 162 MSEK (1 516) och styrelsen föreslår en vinstdelning om 1 002 MSEK (553) till medlemmarna. Samtidigt fortsätter Södra sitt investeringsprogram och satsar ytterligare 1 miljard kronor på massabruket i Mörrum. / Södra
  Läs mer
 • Södra sänker priset på talltimmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra sänker priset för talltimmer med 25 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer
 • Här lär sig alla att köra varsamt

  Etiketter: Skog
  Södra satsar på att lära entreprenörer och skogsägare att köra smart och skonsamt. / Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släppte Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Regeringen bör invänta konsekvensanalys

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad. / Södra
  Läs mer
 • 20 år med forskning på Södra

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter. / Södra
  Läs mer
 • Framtidens tyg är svenskt, smart och snällt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett projekt kallat Bioinnovation samlar hela branschen med visionen att etablera närodlad textil i Sverige. En tung aktör i projektet är skogskoncernen Södra som gör så kallad dissolvingmassa av träråvara i Mörrum. Den säljs i torra skivor för vidare förädling till textilier av viskos runtom i världen. Domsjö i Örnsköldsvik, gör samma produkt. Fabriken köptes för några år sedan och är i dag stor leverantör av råvara för indisk textil. / Veckans Affärer
  Läs mer
 • Rekord för höstplantering

  Etiketter: Skog
  Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015. / Södra
  Läs mer

Sidor