Södra

 • Södra stärker erbjudandet på timmer och massaved

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Marknaden för sågade trävaror har förbättrats under våren. Efterfrågan på barrtimmer är hög och väntas så vara under sommaren och hösten. Därför stärker Södra erbjudandet på barrtimmer med 50 kr/m3fub. / Södra
  Läs mer
 • Södra behåller viss verksamhet vid sågverket i Torsås

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra behåller en hyvellinje och råspontluckelinjen vid sågverket i Torsås. I juni förra året meddelade Södra att sågverket ska läggas ner. Beslutet innebär att sju uppsagda får behålla jobben. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer massapriset

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 890 dollar per ton. Priset gäller från den 1 maj./ ATL
  Läs mer
 • Södra behåller en del verksamhet i Torsås

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra behåller hyvleriverksamheten i Torsås tills vidare och skjuter upp nedläggningen av sågen till sista oktober. Det betyder att några av jobben räddas kvar./ Barometern OT
  Läs mer
 • Södra ingår samarbetsavtal med Välinge Innovation för unikt trädäck

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra och Välinge Innovation har undertecknat ett samarbetsavtal som innebär att Södra licensierar Välinge Innovations patentsökta system för exklusiva utegolv - ZENSE™. Trädäcket som har en fog för dold montering, kommer tillverkas på Södras sågverk i Kisa och den AB impregneras med 20-års rötskydd enligt Nordiska Träskyddsrådet (NTR). / Södra
  Läs mer
 • Jämställdhet ökar skogsgårdens lönsamhet

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Senast 2025 är 40-60 procent av Södras förtroendevalda kvinnor. Det är ett av målen i den nya handlingsplanen för ökad mångfald och jämställdhet i Södras medlemsorganisation. / Södra
  Läs mer
 • Södra satsar och bygger ut sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra satsar drygt 200 miljoner kronor på sågverken i Långasjö, Värö, och Orrefors. Den största investeringen görs i Långasjö där produktionen kommer att öka från 280 000 kubikmeter till 360 000 kubikmeter, vilket innebär nyanställningar på 25 personer. Investeringsprogrammet ska vara klart under kvartal tre 2017. / Södra
  Läs mer
 • Drönare kan ta över farligt skogsarbete

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av drönare skulle inventeringar av stormskadad skog eller hyggen bli både snabbare, bättre och säkrare än i dag. Och Södra skogsägarna är nu ett av de företag som ansökt om tillstånd att få filma från luften./ P4 Kronoberg - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Södra går över till kvartalsrapporter

  Etiketter: Skog
  Från och med 2017 kommer Södra att gå över till ekonomiska rapporter per kvartal. Den första kvartalsrapporten släpps den 20 april. Södras bokslut för 2016 släpps den 17 februari. / Södra
  Läs mer
 • Vida snart lika stora som Södra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Branschföreträdare pratar om konsolidering av marknaden och det är helt klart att kartan nu ritas om när det gäller vem som äger sågverken samtidigt som en tidigare stor marknadsaktör håller på att försvinna. / Skogsforum
  Läs mer

Sidor