Södra

 • Nya avtal tecknade med avverkningsentreprenörer

  Etiketter: Skog
  Intresset från avverkningsentreprenörer att lämna anbud på Södras avverkningstjänster har varit mycket stort. Södra har redan tecknat avtal med ett flertal entreprenörer i olika delar av Södras verksamhetsområde. / Södra
  Läs mer
 • Södra gör en nysatsning på Krafthandling Skog

  Etiketter: Skog
  Inför projektet Krafthandling Skogs sista år gör Södra en nysatsning. - Vi går snart in i Krafthandling Skogs sista år. För att lyckas med målet att öka lönsamheten på den enskilde skogsägarens skogsgård gör vi nu ett rejält omtag, säger Magnus Berg, Södras informationsdirektör och medlemschef. / Skånskan.se
  Läs mer
 • Södra höjer priset för blekt barr- och lövsulfatmassa i Europa

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa till 860 dollar och på blekt lövvedsmassa till 820 dollar per ton i Europa. Priset gäller från den 1 mars 2013. / Södra
  Läs mer
 • Södra avvecklar sitt ägande i Södra Cell Tofte

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra, som äger Södra Cell Tofte, har beslutat att avveckla sitt ägande i massabruket. Bakgrunden är långvariga svårigheter att nå tillfredsställande lönsamhet vid bruket. En process för att sälja fabriken har inletts. / Södra
  Läs mer
 • Efter faktainsamlingen - nu startar samtalen

  Etiketter: Skog
  Fram till nu har fokus legat på faktainsamling om betesskador, tillgången till foder och storleken på älgstammen. Nu går projektet vidare med viltkvällar för jägare och markägare. Projektet Mera tall startades våren 2011 och ska pågå till och med 2015. Det genomförs i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Holmen, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Sydved, Såg i Syd och Södra. Det geografiska området är ett 65 000 hektar stort område i Uppvidinge, Kronobergs län./ Skogsland
  Läs mer
 • Södra höjer grantimmerpriset med 40 kr/m³fub

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Från och med idag, måndagen den 11 februari, höjer Södra grantimmerpriset med 40 kr/m3fub. Därmed återställs priset på grantimmer till den nivå som rådde under större delen av virkesåret 2011/2012. / Södra
  Läs mer
 • Södra vann tvist mot Ittur

  Etiketter: Skog
  Idag meddelades slutlig skiljedom i tvisten mellan Ittur Redibo AB och Södra Timber AB angående en option för Ittur att återköpa aktierna i Trivselhus. / Södra
  Läs mer
 • Södra Timber investerar i justeringslinje i Värö

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber har upphandlat en justeringslinje för sidobräder till sågverket i Värö för att möta behovet vid den planerade produktionsökningen efter sommaren. Produktionsstart är beräknad till juni. / Södra
  Läs mer
 • Debatt: Vi vill ha ett ord med i laget

  Etiketter: Skog
  Det är många som just nu har åsikter om hur de svenska skogarna ska brukas och inte brukas, regleras och inte regleras. Vi som äger skog vill också ha ett ord med i laget. Drygt hälften av Sveriges skogsmark ägs faktiskt av enskilda människor av kött och blod. Vi 330 000 skogsägare har förstås många olika mål, ambitioner och sätt att bruka vår skog. / st.nu
  Läs mer
 • Miljonstöd till information om skogsbilvägar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under 2013 kommer nya avsnitt om skogsbilvägar att växa fram på Kunskap Direkts plattform. Satsningen stöttas med drygt en miljon kronor, där EUs landsbygdsprogram står för huvuddelen via Skogsstyrelsen. En del av stödet kommer också från Södras och Norrskogs forskningsstiftelser. / SkogForsk
  Läs mer

Sidor