Södra

 • Södra satsar på fler drönare i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Södra satsar nu på fler drönare i skogen. Med den digitala tekniken blir fältpersonalens arbete inte bara snabbare och mer heltäckande utan även mer säkert. – Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle. / Södra
  Läs mer
 • Lärorik skogsdag lockade många

  Etiketter: Skog
  HALLINGEBERG: Runt 45 personer mötte upp, när Södras skogsbruksområde och Naturskyddsföreningen i Tjust hade en gemensam skogsdag i måndags./ VT.se
  Läs mer
 • Seger för markägares integritet

  Etiketter: Skog
  Södra har under lång tid kritiserat Skogsstyrelsen för den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar. Nu har Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom meddelat att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt. / Södra
  Läs mer
 • Kommunpolitiker på trähussafari

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer. / Södra
  Läs mer
 • Håkan Larsson blir strategichef i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Håkan Larsson, skogsdirektör och affärsområdeschef för Södra Skog, övergår till att bli ansvarig för strategifrågor i Södra-koncernen. Han fortsätter som medlem i Södras koncernledning och kommer även framöver att rapportera till vd Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • 9 miljoner till forskning och utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Södra, Derome och Nordströmsgruppen tecknar flerårsavtal

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I förra veckan undertecknade Södra, Derome samt Nordströmsgruppen ett flerårsavtal gällande interiörträprodukter. Avtalet innebär att Södra kommer vara dominerande leverantör av produkter såsom panel, list och träskivor till de växande bygghandelsföretagen. / Södra
  Läs mer
 • Södra säljer UAB SIWood till Sörnsen Holzleisten

  Etiketter: Skog
  Södra säljer UAB SIWood i Litauen till det tyska företaget Sörnsen Holzleisten. Övertagandet äger rum den 1 juli. / Södra
  Läs mer
 • Södra ordnar skogskollo

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle./ Södra
  Läs mer

Sidor