Södra Skogsägarna

 • Södra kan nu producera OnceMore[TM]-massa certifierad enligt RCS

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra är sedan 24 juni certifierade (1) enligt Recycled Claim Standard (RCS). Syftet med RCS är att öka användningen av återvunna material. – I och med certifieringen kan Södra producera och sälja OnceMoreTM-massa som är certifierad enligt RCS. Certifieringen innebär att kunden får ett löfte om inblandning av återvunnen bomull och att bomullen kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson, hållbarhetssamordnare. / Södra
  Läs mer
 • Södras toppmoderna massabruk expanderar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra har fattat beslut om att nyinvestera i den toppmoderna massabruksanläggningen vid biokombinatet i Värö för att öka produktionen ytterligare. Det är ett stort första steg mot att nå en produktion på 850 000 ton per år. / Södra
  Läs mer
 • Fortsatt satsning på forskning

  Etiketter: Skog
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. / Södra
  Läs mer
 • Miljardutdelning på Södras stämma

  Etiketter: Skog
  Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 1 068 miljoner kronor till medlemmarna. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande. Kristina Alsér och Magnus Hall valdes in i styrelsen. / Södra
  Läs mer
 • Södra drar tillbaka korttidspermitteringar i Hamina

  Etiketter: Skog
  Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket i Hamina, Finland, under april mot bakgrund av minskad efterfrågan från främst Storbritannien relaterad till pågående pandemi. Därmed är Södras sågverksindustri tillbaka på normal produktionstakt. / Södra
  Läs mer
 • Södra drar tillbaka korttidspermitteringar i Mönsterås

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket och i hamnen i Mönsterås under april mot bakgrund av minskad efterfrågan relaterad till pågående pandemi. / Södra
  Läs mer
 • Försäljningen av tallplantor långt över förväntan

  Etiketter: Skog
  Försäljningen av tallplantor fortsätter att slå nya rekord. Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. / Södra
  Läs mer
 • Södra drar tillbaka korttidspermitteringar vid sågverket i Orrefors

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I början av april meddelade Södra att man inför korttidspermitteringar vid sågverket i Orrefors mot bakgrund av minskad efterfrågan relaterad till pågående pandemi. - Vi har hittat ett antal nya affärsmöjligheter som tryggar produktionen och därför återgår vi till en normal produktionstakt från och med vecka 20, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Resultat i linje med förväntan men svårbedömd framtid

  Etiketter: Skog
  Trots drastiskt förändrade förutsättningar i spåren av utbrottet av Covid-19 pandemin, låg produktionen vid Södras anläggningar under första kvartalet på en hög och stabil nivå. Omsättningen uppgick till 5 576 MSEK (6 318). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 227 MSEK (1 148). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 2 627 MSEK (1 527) och soliditeten till 60 procent. / Södra
  Läs mer
 • Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

  Etiketter: Skog
  Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut. / Södra
  Läs mer

Sidor