Södra Skogsägarna

 • Södras korslimmade trä blir en del av Hoppet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra kommer leverera korslimmat trä till innovationsprojektet förskolan Hoppet i Göteborg. Byggprojektet har 70 procent lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt och är ett led i Göteborgs Stads mål om att bli en klimatneutral stad. Förskolan planeras stå färdig 2021. / Södra
  Läs mer
 • Korttidspermittering inom Södras sågverksamhet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Wood inför korttidspermittering vid produktionsanläggningen i Mönsterås och inleder förhandlingar gällande produktionsanläggningen i Orrefors mot bakgrund av minskad efterfrågan i Storbritannien och Irland relaterad till pågående pandemi. Även Södra Wood UK och produktionsanläggningen i Hamina, Finland, kan komma att beröras av permitteringen. / Södra
  Läs mer
 • Södra flerfaldig pristagare vid PPI-awards

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För andra året i rad tilldelades Södra pris för bästa marknadsföringskampanj vid PPI-awards i Lissabon i tisdagskväll. Dessutom blev det även seger i kategorin miljöledarskap för Södras banbrytande teknik för att återvinna textilier - OnceMore™. / Södra
  Läs mer
 • Södra först i världen med fossilfri biometanol

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra har byggt världens första fabrik för kommersiell biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara, vid massabruket i Mönsterås. I dagarna går den första provleveransen till kunden Emmelev A/S som kommer att använda biometanolen i sin biodieselproduktion. / Södra
  Läs mer
 • Investeringar vid sågverket i Värö

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen. – I april förra året meddelade vi att vi kommer att bygga en anläggning för korslimmat trä i Värö. Vi ser nu att investeringen i KL-trä anläggningen ger oss möjligheter att förbättra flödet och kunderbjudandet även för våra sågade trävaror och har därför valt att göra ytterligare investeringar vid sågverket i Värö, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Peter Karlsson ny tillförordnad VD på Södra

  Etiketter: Skog
  Södras CFO Peter Karlsson tillträder som tillförordnad VD efter Lars Idermark från och med den 20 februari. / Södra
  Läs mer
 • Lars Idermark lämnar Södra

  Etiketter: Skog
  Efter drygt sju år som vd och koncernchef har Lars Idermark meddelat styrelsen att han lämnar Södra. Styrelsen kommer nu att initiera en rekrytering av en ny vd och koncernchef. / Södra
  Läs mer
 • Framtidens biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Södra vill vara med och driva förändringen mot ett fossilfritt samhälle. En viktig del i det är att minska användandet av fossila bränslen. Vi satsar därför på att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya biodrivmedel baserade på skogsråvara. / Södra
  Läs mer
 • Södra marknadsanpassar virkespriserna

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren. / Södra
  Läs mer
 • Åtta miljoner till effektivt resursutnyttjande

  Etiketter: Skog
  Höstens riktade utlysning från Södras forskningsstiftelse har varit ”Effektivt resursutnyttjande”. Nu har åtta miljoner kronor beviljats till sju olika forskningsprojekt som berör såväl skogsindustrins huvudprodukter och processer som nya innovativa produkter från skogsindustrins biströmmar. / Södra
  Läs mer

Sidor