Södra Skogsägarna

 • Södra erbjuder unik skoglig utbildning

  Etiketter: Skog
  - Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare, säger Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan. / Södra
  Läs mer
 • Diskussion om kooperativa företags utmaningar

  Etiketter: Skog
  En mötesplats för svenska kooperativa företag. Det kan bli resultatet av seminariet Kooperativa affärsmodeller för fram­tiden som arrangerades av Lantmännen i Solna i slutet av förra året. Hur ska ägarviljan kanaliseras när ägarna är flera hundra stycken? Hur ska man få in nytt kapital i kooperativa företag? Och hur ska unga medlemmar attraheras? – Vi vill ha vår ägarbas i Sverige så att varje sak vi gör ska gå hem till skogsgården. Så länge vi är herre i vårt eget hus är det positivt att vara kooperation, sa Christer Segersteen, ord­förande i Södra skogsägarna. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Efterfrågan på grundmålad panel leder till satsning på målningslinje

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Marknaden för grundmålad ytterpanel växer snabbt och drivs av konsumenternas önskan om att köpa produkter som besparar dem arbete. Nu investerar Södra Timber i en målningslinje av ytterpanel vid sågverket i Långasjö. / Södra
  Läs mer
 • Protesterar mot nej till torvbrytning i Småland

  Etiketter: Bioenergi
  Södra skogsägarna vänder sig nu till regeringen för att få rätt att bryta torv i Östre Mosse i Jönköping och Vaggeryds kommun. Detta trots att Länsstyrelsen har sagt nej. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Skogsägare slår ifrån sig kritiken

  Etiketter: Skog
  Södra skogsägarna känner att de vill försvara sig efter den debatt som varit kring hur skogsägarna sköter sina marker. Enligt skogsägarna så sprids det en falsk bild till allmänheten att skogsområden missköts. / SR P4 Blekinge
  Läs mer
 • Södra Skogsägarna väljer energi- och miljöteknik från Opcon

  Etiketter: Bioenergi
  Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Opcon Bioenergy har fått en order från Södra Timber AB på sin ledande rökgaskondensering SRE Renergi till Kindasågen i Kisa, Sverige. Sågverket, som är en ren furusåg, har idag en biomasseeldad pannanläggning på 14 MW som utöver att förse sågverket med energi även levererar miljövänlig fjärrvärme till ett av Tekniska Verken i Linköpings fjärrvärmenät. / Opcon
  Läs mer

Sidor