Södra Skogsägarna

 • Södra sluter kretsloppet med återföring av näring till skogen

  Etiketter: Skog
  Södra har tagit fram en bioaska som består av näringsämnen från skogsråvara och som framställs i egen industri. Materialet ska användas som näringsåterföring till skogen för att sluta kretsloppet och säkerställa den långsiktiga produktionsförmågan. / Södra
  Läs mer
 • Anna Belfrage ny CFO i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Anna Belfrage har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Hon tillträder 16 januari 2017, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Fortsatt stark försäljning för byggträ

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den starka försäljningstrenden för svenskt byggträ håller i sig. September blir ytterligare en månad med mycket höga försäljningssiffror för Södra på den svenska bygghandelsmarknaden. Även oktober visar samma tendens. / Södra
  Läs mer
 • Sågverk kan få förarlösa virkestruckar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vad krävs för att introducera förarlösa virkestruckar? Vilka är vinsterna? Detta ska SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersöka i ett projekt finansierat av Södras forskningsstiftelse. / SP
  Läs mer
 • Skogsbruket allt mer digitalt

  Etiketter: Skog
  Digitaliseringen av skogsbruket ökar. Användningen av Södras digitala skogsbruksapplikation skogsägarappen, har stigit med 30 % under 2016. Det är en tydlig ökning jämfört med förra året och ger möjligheter till ökad naturhänsyn och bättre lönsamhet. / Södra
  Läs mer
 • Södra avvecklar lövsågverket i Djursdala

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra genomför strukturella förändringar inom lövsågverken för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften inom sågverksverksamheten. MBL-förhandlingar kommer att inledas med avsikt att avveckla lövsågverket i Djursdala, vilket berör alla 15 medarbetare. / Södra
  Läs mer
 • Omställning och förändring för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet

  Etiketter: Skog
  Inom ramen för Södras koncernstrategi realiseras nu investeringar och omstruktureringar för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet. Resultatet för 2016 påverkas av detta, och rörelseresultatet för årets första åtta månader uppgick till 553 MSEK (1 660). - Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, påverkat av lägre priser på marknadsmassa och sågade trävaror, omställning och förändringsarbete, säger Södras koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Södra tar första spadtag i Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På tisdagen togs det första officiella spadtaget för den nya indunstningen och brunmassatvätten vid Södras massabruk i Mörrum. Beslutet att investera 1 miljard kronor togs i februari i år och innebär flera positiva effekter. / Södra
  Läs mer
 • Styrande hållbarhetsmål på Södra

  Etiketter: Skog
  År 2030 ska Södra vara helt fossilfritt, skogstillväxten i medlemmarnas skogar ska fortsätta öka i minst samma takt som de senaste decennierna och för arbetsskador gäller nollvision. Dessa hållbarhetsmål blir nu likställda med koncernens finansiella mål enligt ett nytt styrelsebeslut på Södra. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Södra en allt större elleverantör

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra producerar mer el än vad som används i den egna verksamheten. Utbyggnaden av Södra Cell Värö kommer att öka elproduktionen med 400 GWh per år, en ökning som motsvarar hushållsel för 80 000 hushåll eller elförbrukningen hos 170 000 elbilar. / Södra
  Läs mer

Sidor