Södra Skogsägarna

 • Framtiden är gjord av träd

  Etiketter: Skog
  Skogen är mångsidig och förnybar som ingen annan råvara. Vi driver utvecklingen mot ett biobaserat samhälle ihop med kunder och medlemmar. / Södra
  Läs mer
 • Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

  Etiketter: Skog
  Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017. / Södra
  Läs mer
 • Södra stärker erbjudandet på massaved och talltimmer

  Etiketter: Skog
  Södra höjer inköpspriset för massaved och talltimmer. Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark. För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (mᶾfub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/mᶾfub för barr- och lövmassaved. Prisförändringarna gäller från och med den 1 februari 2018. / Södra
  Läs mer
 • Grönt ljus för biodrivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  - Det finns nu goda förutsättningar för att alla typer av skoglig råvara ska kunna användas för att producera avancerade drivmedel. Beslutet i Europaparlamentet var inte bara en seger för klimatet, utan även för förnuftet”, säger Södras ordförande Lena Ek. / Södra
  Läs mer
 • Jan Johansson slutar som vd på Trivselhus

  Etiketter: Skog
  Jan Johansson lämnar sitt uppdrag som vd på Trivselhus. Jan slutar i början av februari 2018 och arbetet med att hitta en efterträdare är påbörjat. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Planteringsrekord för tredje hösten i rad

  Etiketter: Skog
  Hösten 2017 planterades 6,7 miljoner skogsplantor från Södra. Det är en ökning med 600 000 plantor jämfört med höstplanteringen 2016 och 1,9 miljoner fler jämfört med 2015. Totalt levererade Södra 36,3 miljoner skogsplantor under 2017. / Södra
  Läs mer
 • 120 miljoner fler lövträd på 25 år

  Etiketter: Skog
  Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog. / Södra
  Läs mer
 • Ny anläggning för biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Södra och Statkraft har fattat beslut om att satsa på en ny demoanläggning för fossilfria biodrivmedel. Satsningen görs genom det gemensamma bolaget Silva Green Fuel AS, tillsammans med teknikleverantören Steeper Energy Aps och norska finansieringspartnern Enova. Totalt uppgår investeringen till cirka 500 miljoner kronor. Biodrivmedlet kommer att vara baserat på skoglig råvara och demoanläggningen beräknas vara i bruk våren 2019. / Energipress
  Läs mer
 • 3 miljoner till forskning om biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med 3 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till biologisk mångfald. Tre olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Södra inför ny mätteknik av virkestravar i Värö

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Mätstationen i Värö blir Södras första med ny teknik för volymmätning av virkestravar på lastbil. Den nya tekniken innebär en automatiserad volymmätning med hjälp av laserteknik. Bakom utvecklingen står företaget Mabema AB. / Södra
  Läs mer

Sidor