Södra Skogsägarna

 • Långasjö sågverk rustat för framtiden

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Lördagen den 21 april nyinvigdes Södras sågverk i Långasjö tillsammans med över två tusen besökare. Under 2017 investerades drygt 100 miljoner vid anläggningen för ökad kapacitet och effektivare produktion. Satsningen har även skapat 25 fler arbetstillfällen. / Södra
  Läs mer
 • Ny ordförande för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk samt sågverk. Till vice ordförande har Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs, utsetts. / Södra
  Läs mer
 • Södra är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

  Etiketter: Skog
  Södra har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största employer branding-undersökning, Randstad Employer Brand Research. De senaste två åren har Södra avancerat från plats 48 till att nu placeras på första plats och är därmed första skogsindustriföretaget att vinna priset. / Södra
  Läs mer
 • Södra på plats under Almedalsveckan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Passa på att bjuda in oss som föreläsare, paneldeltagare eller besökare under Almedalsveckan. Vi har inte bara visioner om hållbarhet, utan även konkreta exempel på hur vi kan ställa om till ett fossilfritt samhälle baserat på svensk skogsråvara. Södra är en internationell skogsindustrikoncern och Sveriges största skogsägarförening, med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. / Södra
  Läs mer
 • Södra allt närmare fossilfrihet

  Etiketter: Bioenergi
  Södras arbete med en helt fossilfri verksamhet har gett tydliga resultat. Under 2017 förbättrades resultatet inom alla de områden man arbetar med. Delmålet att de industriella processerna ska drivas med uteslutande förnybara bränslen är nu uppfyllt till nära 100 procent. / Södra
  Läs mer
 • Håkan Larsson lämnar Södra

  Etiketter: Skog
  Håkan Larsson, strategichef, har beslutat att starta en egen konsultverksamhet och kommer därmed att lämna Södra från och med 1 mars. I sin nya roll som konsult kommer Håkan Larsson att fortsätta vara engagerad i Södras arbete med strategifrågor. / Södra
  Läs mer
 • Välkommen till Södrahistorien

  Etiketter: Skog
  Sedan 1938 har Södra arbetat för skogsgårdarnas bästa. Här på Södrahistorien kan du läsa om händelser och berättelser från vår historia. / Södra
  Läs mer
 • Starkt resultat och innovativa satsningar

  Etiketter: Skog
  Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164). / Södra
  Läs mer
 • Södra anställer Jörgen Hermansson som ny chef för satsning på Södra Building Systems

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras investering i en anläggning för korslimmat trä, CLT, i Värö var första steget i skapandet av nya affärssegmentet Södra Building Systems inom affärsområdet Södra Wood. Nu tas nästa steg i satsningen genom rekryteringen av Jörgen Hermansson som kommer att leda verksamheten. Fokus är att driva utvecklingen av träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin. / Södra
  Läs mer
 • DEBATT. Södra: "Skogsstyrelsens kampanj vilseleder"

  Etiketter: Skog
  Kritiken mot att myndigheter ägnar sig åt opinionsbildning är alltjämt relevant. Skogsstyrelsens kampanj #biotopmyterna är ett bra exempel på när varumärke och påverkan på attityder ges företräde framför saklighet och opartiskhet, skriver Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör på Södra. / Altinget
  Läs mer

Sidor