Södra Skogsägarna

 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

  Etiketter: Skog
  Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna. / Södra
  Läs mer
 • Unik skogsägarträff på MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  För första gången samlas alla landets fyra största skogsägarföreningar på en skogsmässa. Mellanskog har bjudit in sina kollegor Södra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna till MellanskogsElmia. Tillsammans kommer de kunna nå huvuddelen av landets privata skogsägare. MellanskogsElmia är inte påverkad av skogsbranden i Västmanland. SkogsSverige kommer att rapportera på MellskogsElmia i alla digitala medier såsom webbplats, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Skogsägare kämpar för skogens överlevnad

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Södra skogsägarna har de senaste åren avsatt åtta procent produktiv skogsmark för naturvård. En yta motsvarande 200 000 fotbollsplaner. En betydande insats för att nå det nationella miljömålet "Levande skogar". / Norrköpings Tidning
  Läs mer
 • Se framtidsmässan live!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På söndag den 23 februari arrangerar Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Södra Skogsägarna en framtidsmässa med fokus på ett klimat i förändring. Här kan du se mässan live! Sändningen börjar på söndag kl 13.00. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • Framtidsmässa med fokus på klimat, skog och vilt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö, Skog
  Den 23 februari bjuder Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Jägareförbundet och Södra Skogsägarna in till en framtidsmässa med fokus på klimat, skog och vilt. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • Så blir skogsägarnas 2014

  Etiketter: Skog
  Året har bara börjat men frågan är hur det kommer att bli. Vi ställde fem frågor till ordförandena för Sveriges skogsägarföreningar inför det nya året. Först ut är Christer Segersteen, Södra Skogsägarna, och Torgny Hardselius, Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Smidigare inventering av vindfällen med Södras Skogsägarapp

  Etiketter: Skog
  Som första aktör i branschen skapar Södra nu ett stöd för inventering av vindfällen via smartphones. En tilläggsfunktion i Södras befintliga Skogsägarapp underlättar och effektiviserar omhändertagandet av vindfälld skog efter stormen Simone. / Södra
  Läs mer
 • Utbildning ska rusta framtidens skogsägare

  Etiketter: Skog
  Det finns ett stort behov av att utbilda både nya och blivande skogsägare. Sena generationsskiften och det faktum att var tredje skogsägare själv inte bor i skogen gör att Södra Skogsägarna i år dragit igång en särskild utbildningsatsning för sina drygt 50 000 medlemmar. / SR P4 Kalmar
  Läs mer
 • Södra erbjuder unik skoglig utbildning

  Etiketter: Skog
  - Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare, säger Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan. / Södra
  Läs mer

Sidor