Södra Skogsägarna

 • Södra vill med hjälp av VR öka kunskapen om skogen

  Etiketter: Skog
  Idag lanserar vi ”Södra 360 Experience”, en sajt där VR-teknik (virtuell verklighet) används för att öka förståelsen om vilken roll skogen har i dagens och morgondagens samhälle. / Södra
  Läs mer
 • Stor ökning av granbarkborreskador i redan drabbade områden

  Etiketter: Skog
  Sensommarens svärmning orsakade stora granbarkborreangrepp och Södra ser nu en betydande ökning av skadorna. En inventering under vecka 44 visar på en ökning av volymen skadad skog med 25 procent jämfört med inventeringen i vecka 35. Det är nu mycket angeläget att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar. / Södra
  Läs mer
 • Södra lanserar Wood Solutions för växande partnerskap inom hållbart trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra lanserar Wood Solutions för att utöka samarbetet med kunder och bättre kunna hjälpa dem att bidra till en klimatsmart, enkel och effektiv byggbransch. Det nya konceptet innehåller tjänster, lösningar, råd och stöd som kompletterar de hållbara sågade trävarorna och byggsystemen. / Södra
  Läs mer
 • OnceMore® uppnår ny milstolpe: 20 procent återvunnet innehåll

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra har med framgång blandat i 20 procent återvunnet textilavfall i OnceMore® dissolvingmassa, ett viktigt steg mot mer hållbara lösningar för modeindustrin. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset för grantimmer, klentimmer och kubb. Sågverksindustrins efterfrågan av sågråvara fortsätter att öka trots att den globala konjunkturen är osäker på grund av pandemin. / Södra
  Läs mer
 • Södra levererar stabilt resultat i rådande marknadsläge

  Etiketter: Skog
  De rådande marknadsförutsättningarna påverkade Södras rörelseresultat påtagligt under tredje kvartalet. Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden svagare för marknadsmassa. Södras omsättning tredje kvartalet uppgick till 4 925 MSEK (5 391) och rörelseresultatet till 93 MSEK (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 MSEK (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent. / Södra
  Läs mer
 • Världens första fossilfria fabrik för biometanol invigd

  Etiketter: Bioenergi
  På onsdagen den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan Södras fabrik för kommersiell biometanol vid massabruket i Mönsterås. Under invigningen deltog även europaparlamentarikerna Fredrik Federley, Jytte Guteland och Jessica Polfjärd, liksom professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet. / Södra
  Läs mer
 • Medarbetarna berättar – möt skogsinspektorn Simon

  Etiketter: Skog
  Möt Simon Edberg, skogsinspektor i Södra, med ansvar för 8000 hektar skog och ungefär 250 markägare. ”Det bästa med jobbet, det är helt klart friheten och att få träffa alla människor som gillar skogen lika mycket som jag.” / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer grantimmerpriserna

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset för grantimmer och sänker priset för bränsleved. / Södra
  Läs mer
 • Drygt 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har fortsatt att skada skog under 2020 och även om skadorna är mindre än föregående år så är de omfattande och det är bara 2019 som varit värre än i år. Det är därför fortsatt viktigt att du som skogsägare håller koll på din skog och är noga i skogsskyddsarbetet. / Södra
  Läs mer

Sidor