Södra Skogsägarna

 • Alltmer grön el och värme från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än någonsin, hela sex gånger mer än 2010. Samtidigt levererades fjärrvärme motsvarande värmebehovet i 25 000 villor. Ökningen av energileveranser har möjliggjorts genom de investeringar som gjorts vid Södras massabruk de senaste åren./ Södra
  Läs mer
 • Södra i unikt samarbete kring grönare flyg

  Etiketter: Bioenergi
  Södra har tecknat en avsiktsförklaring med KLM om att genomföra en gemensam förstudie om möjligheten att skapa grönt bränsle till flyget. Samtidigt går Södra som första företag i Sverige in i KLM:s Corporate Biofuel Programme, med syfte att stödja en större efterfrågeutveckling på fossilfria alternativ inom flygsektorn. / Södra
  Läs mer
 • Den 15 -16 maj besöker Stockholms utländska Diplomatkår Kronobergs län

  Etiketter: Skog
  Utrikesdepartementet i Stockholm har sedan många år anordnat en studie-/främjanderesa i Sverige för den Stockholmsbaserade diplomatiska kåren. I år har utländska diplomatkåren valt att besöka Kronobergs län och Småland. Under två dagar kommer ett 40-tal ambassadörer från olika delar av världen besöka bland annat Linnéuniversitetet, Södra, IKEA, Huseby Bruk, naturum Kronoberg och Småland Museum för att få ta del av både historia och utvecklingen i Kronobergs län. Programmet är varierat, två heldagar med fokus på skog, glas, näringslivsutveckling och kultur i Småland. / Länsstyrelsen Kronoberg
  Läs mer
 • Södra höjer inköpspriset för timmer och massaved

  Etiketter: Skog
  Södra höjer nu inköpspriset för gran- och talltimmer, klensortiment av barr samt massaved. Koncernens industrier går för högtryck och efterfrågan är mycket hög på samtliga sortiment. / Södra
  Läs mer
 • Trä är framtidens byggmaterial

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att bygga i trä är inte bara bra för klimatet, det är bra för ekonomin, ger stor flexibilitet, har en låg vikt och mycket mer. / Södra
  Läs mer
 • Södra släpper en ny app för att prova ut lister i hemmet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Appen Interiörträ som Södra nyss släppt på App Store bygger på den nya AR-tekniken. Den gör det möjligt att mäta upp väggarna hemma och prova hur olika lister ser ut i sitt eget rum. / Södra
  Läs mer
 • Välkommen till inspirationsdag i Trollhättan 5 maj

  Etiketter: Skog
  Ett litet frö på rätt plats, ibland är det allt som krävs för att få något att växa. Vad är meningen med insikter och kunskap om tankarna aldrig delas med andra? Vi tror att spännande idéer är till för att delas och att det är i mötet som nya tankar föds. / Södra
  Läs mer
 • Långasjö sågverk rustat för framtiden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Lördagen den 21 april nyinvigdes Södras sågverk i Långasjö tillsammans med över två tusen besökare. Under 2017 investerades drygt 100 miljoner vid anläggningen för ökad kapacitet och effektivare produktion. Satsningen har även skapat 25 fler arbetstillfällen. / Södra
  Läs mer
 • Ny ordförande för Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk samt sågverk. Till vice ordförande har Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs, utsetts. / Södra
  Läs mer
 • Södra är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

  Etiketter: Skog
  Södra har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största employer branding-undersökning, Randstad Employer Brand Research. De senaste två åren har Södra avancerat från plats 48 till att nu placeras på första plats och är därmed första skogsindustriföretaget att vinna priset. / Södra
  Läs mer

Sidor