Södra Cell

 • Södra höjer priset på NBSK med 40 dollar till 880 dollar/ton

  Etiketter: Skog
  Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa med USD 40 till USD 880/ton. Det nya priset gäller i Europa från och med den 1 oktober. / Södra
  Läs mer
 • Södra Cell – en av de största utsläpparna av koldioxid

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsindustrikoncernen Södra som bland annat driver pappersbruket Södra Cell Värö i Varberg släpper ut 4,5 miljoner ton koldioxid per år från sina tre anläggningar. / SR P4 Halland
  Läs mer
 • Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi i nytt långsiktigt samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi AB har tecknat ett nytt 10-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser. Avtalet innebär att Södra Cell levererar biobränslebaserad restvärme till Karlshamn Energis fjärrvärmenät. Det nya avtalet har möjliggjorts genom den nya indunstningsanläggning Södra Cell investerar i och kommer innebära ökade leveranser från Södra, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Blekinge kan drivas helt på förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  Blekinge har förutsättningar att bli helt självförsörjande på förnybar energi! Vi berättar hur när Klimatsamverkan Blekinge träffas på Södra Cell i Mörrum fredag den 19 februari. Välkomna! / Länsstyrelsen Blekinge Län
  Läs mer
 • Södra Cell slipper bygga indunstningsanläggning...

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  ... men får inte ändra villkor om energiåtervinning. Det är möjligt att få till ändringar av villkor i sitt tillstånd, men det kräver oftast mycket underlag och att man klart kan vissa varför ett villkor ska upphävas, skriver Viktor Falkenström på Hamilton Advokatbyrå. / Paper Province
  Läs mer
 • Södra cell bygger ut massafabriken

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra cell bygger ut sin massafabrik kraftigt. Ombyggnaden ökar produktionskapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. / Industrinyheter.se
  Läs mer
 • Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget. Tidigare i år beslutade Södras styrelse att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas. / Södra
  Läs mer
 • På god väg mot energioberoende

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Pappersmassatillverkaren Södra Cell har lyckats styra om till en mer resurseffektiv och miljövänlig energianvändning. Vd Gunilla Saltin berättade om kursändringen på Imorgon Grön. / Miljö & utveckling
  Läs mer
 • Stängning i Tofte och expansion i Värö för Södra

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Trots ansträngningar har det inte gått att nå en försäljningslösning för bruket i Tofte och nu har Södra beslutat att stänga fabriken. Beslutet innebär att produktionen kommer att upphöra under augusti. Södra har beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid Södra Cell Värö. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år. / Södra
  Läs mer
 • Sågspån blir till pellets på Södra cell

  Etiketter: Bioenergi
  På Södra cell i Värö bygger man just nu en stor pelletsanläggning där sågspån från den intilliggande Värösågen pressas samman till pellets som ska kunna generera värme – och ersätter på så sätt en del olja. / SR Hallandsekot
  Läs mer

Sidor