Södra

 • Rekordförsäljning av tallplantor hos Södra: "Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats"

  Etiketter: Skog
  Södra väntas sälja 9 miljoner tallplantor under år 2021 visar en ny prognos. Siffran är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer. Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog: "Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar. Detta är ett styrkebesked för att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats." / Södra
  Läs mer
 • Älgförvaltningens framtid på spel: "Skadorna uppgår till 4,5 miljarder kr bara i Götaland"

  Etiketter: Skog
  Betesskadorna i Götaland är mycket stora, visar Skogsstyrelsens redovisning av årets älgbetesinventering (Äbin). Skadenivån ligger på 15 procent, vilket kraftigt avviker från det nationella målet om att högst fem procent av tallen får skadas årligen. Södra har – med hjälp av en modell från Skogforsk – även gjort ekonomiska beräkningar som visar att betesskadorna varje år motsvarar en samhällskostnad på 4,5 miljarder kronor i Götaland. Älgförvaltningens framtid står därmed på spel, menar Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södra lanserar produkter med fossilfri värdekedja – Kalmar Energi första kund

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Flera av Södras biobaserade produkter lanseras nu med fossilfri värdekedja. De är framtagna utan användning av fossil energi och är ett nytt steg i Södras långsiktiga arbete i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det lokala energiföretaget Kalmar Energi är först att ta del av produkterna. / Södra
  Läs mer
 • Södra om Skogsutredningen: "Få av förslagen leder till en växande bioekonomi - tyvärr"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns en obalans i Skogsutredningens förslag i förhållande till utredningsdirektiven och familjeskogsbrukets förutsättningar har inte beaktats, konstaterar Södras ordförande Lena Ek. "Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande". / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassaved. "Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren", säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Södra köper sågverk och impregneringsverk – förstärker längs "E4-korridoren"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område och stärker samtidigt Södras kunderbjudande inom svensk bygghandel. Södra har sedan tidigare sex sågverk och två impregneringsverk i Sverige. De nya förvärven ligger i ett område där Södra redan har en stabil råvaruförsörjning, men däremot saknar egen industriell verksamhet. / Södra
  Läs mer
 • Södras nya fabrik för KL-trä närmar sig – kapaciteten för trästommar ökas tio gånger

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden. Därför satsar Södra på en ny fabrik som kommer att öka produktionskapaciteten av trästommar med tio gånger. Nu inleds stommontaget av den nya fabriken vid kombinatet på Värö norr om Varberg. Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra: "Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom massivt träbyggande." / Södra
  Läs mer
 • Innovation - nytt affärsområde i Södra: "Ska ta större position i bioekonomin"

  Etiketter: Skog
  Södra bildar affärsområdet Innovation. Satsningen innebär ett stärkt fokus på nya lönsamma affärer, samtidigt som övriga affärsområden får mer kraft att utveckla den befintliga verksamheten. Catrin Gustavsson, i dag forskningsdirektör för Södra, blir ny affärsområdeschef. "Södra ska växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar", säger Södras vd Lotta Lyrå. "Vi ska ta en större position i bioekonomin med hjälp av ett utvecklat innovationsarbete och fler partnerskap", säger Catrin Gustavsson. / Södra
  Läs mer
 • Södra fortsätter satsning på elektrifiering – ställer om i industrin: "Fossilfritt till år 2030"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra var först med att börja använda en stor eltruck inom skogsindustrin. Efter ett lyckat test intensifieras nu omställningen till elektrifierad fordonsflotta. Fyra nya eltruckar har köpts in till sågverken i Värö och Långasjö. Södra är en nettoproducent av el och ska vara helt fossilfria år 2030. Ett naturligt steg i detta arbete är att fortsätta elektrifieringen av fordonsflottan och verksamheten. / Södra
  Läs mer
 • Korslimmat trä minskar klimatpåverkan upp till 80 procent

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Korslimmat trä från Södra har en av marknadens absolut lägsta klimatavtryck. En stomme i KL-trä kan ha upp till 80 procent mindre påverkan på klimatet än en motsvarande i betong, visar en ny och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD) från Södra. / Södra
  Läs mer

Sidor