Södermanland

 • Massiv informationskampanj efter angreppen av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre i Örebros och Sörmlands skogar förra året, väntas minst lika stora angrepp i år. Därför sjösätter nu Skogsstyrelsen en omfattande informationsinsats med 15 möten på olika platser ute i skogen för skogsägare som en del i att begränsa angreppen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Sörmland kan tack vare skogen bli fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Sverige kan bli självförsörjande på förnybart bränsle till bilar och tung trafik. Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu. Nu behöver politiken och näringslivet sätta fart på omställningen, så att Sverige och Sörmland kan bli fossilfritt. / ekuriren
  Läs mer
 • Ny metod ska minska betesskador i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Södermanland och Örebro blir första länen där en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen. Genom mer samarbete mellan skogsägare och jägare, kan båda gå med vinst. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till mindre betesskador, förbättrade jaktresultat och en bättre skogsmiljö för djuren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Öppna marker har gjort Nynäs till fågelparadis

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Våren 2015 gick skogsmaskiner och stubbfräsar genom delar av Nynäs naturreservat. Nu, två år senare, står det klar att området förvandlats till något av ett paradis för fågellivet. / SR P4 Sörmland
  Läs mer
 • Danske Bank startar skogs- och lantbrukscenter i Södermanland-Östergötland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Danske Bank har en lång och stark relation till Sveriges många skogsägare och lantbruksföretag. I dag har banken 20 skogs- och lantbruksspecialister med erfarenhet och kompetens att möta branschens mest krävande kunder. Sedan den 1 februari har fem av dessa experter från regionen Södermanland-Östergötland samlats i ett nybildat AgriCenter i Linköping. / Danske Bank
  Läs mer
 • Johan tror på sin kombi

  Etiketter: Skog
  När de vanliga skogsmaskinerna inte klarade tillräckligt hög produktion byggde han sin egen kombimaskin. Skogsentreprenören Johan Nordh i Sörmland vill utveckla skogsarbetet. Han satsade därför på en egen kombimaskin som nu går både som skotare och skördare. / ATL Play
  Läs mer
 • Jobb på Södermalm, skog i Södermanland

  Etiketter: Skog
  Hanna Österberg jobbar på Södermalm i Stockholm men är aktiv skogsägare i Södermanland – en och en halvtimma med tåg och buss därifrån. Sedan väntar en promenad på två kilometer ut i skogen. – Det är något speciellt att se utvecklingen i skogen. Det händer ständigt nya saker. Att följa en plantas väg till ett träd, säger 29-åringen. / Åkeri & Transport
  Läs mer
 • Tyvudden, nytt naturreservat i Trosa

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen beslutade den 15 december att bilda Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun. Reservatet innehåller både skogvärden och marina värden som är mycket höga. I och med bildandet finns nu 151 naturreservat i Södermanlands län. Samma dag fattades också ett nytt beslut för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. / Länsstyrelsen Södermanland
  Läs mer
 • Nya svenskar ett steg närmare naturen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett steg ut i den svenska naturen. Den introduktionen försöker Svenska Jägareförbundet ge närmare 100 invandrarungdomar som under två dagar besöker förbundets nationella kansli på Öster Malma i Södermanland. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. Resultaten publiceras nu i tidskriften Ambio. / Stockholms Universitet
  Läs mer

Sidor