SMHI

 • Innovativt samarbete skapar nya beslutsunderlag för skogsmaskinförare

  Etiketter: Skog
  Att undvika markskador vid skogsbruk är en viktig fråga för branschen. En grundläggande faktor för att skona skogsmarken och vattendragen är att veta hur torrt eller blött det är. I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska så kallade markfuktighetskartor. Kartorna är en del av en ny digital tjänst i Komatsu Forests skogsmaskiner och är en kombination av en traditionell statisk markvattenkarta och en prognos på hur torrt eller blött det blir de närmaste dygnen. Prognosen visar om det är märkbart torrare eller blötare jämfört med det statiska underlaget. / SMHI
  Läs mer
 • SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet runt markbärighet

  Etiketter: Skog
  SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet kring markbärighet./ Transportochlogistik.se
  Läs mer
 • Vildare väder att vänta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt SMHI:s klimatexpert Gunn Persson kommer framtidens väder att bli både varmare och blötare samtidigt som havsnivåerna fortsätter att stiga. Växthuseffektens uppvärmning av vår planet ändrar både de nederbörds- och temperaturförhållanden som vi nordbor är vana vid att ha. Den utvecklingen påverkar såväl skog som människor. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

  Etiketter: Skog
  I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk. / SMHI
  Läs mer
 • Glesare skog löser inte torkan

  Etiketter: Skog
  Skogen är för tät vilket bidrar till låga nivåer av grundvatten och därför behövs ett annat skogsbruk i torkdrabbade områden, hävdar SMHI. Men forskarna är skeptiska./ ATL
  Läs mer
 • SMHI varnar för stormbyar

  Etiketter: Stormfällning
  SMHI har utfärdat klass 2-varningar för Västra Götaland, Halland och västra Kronoberg. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden. / SMHI
  Läs mer
 • Handlingsplan för klimatanpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen får 330 000 kronor från SMHI till en handlingsplan för klimatanpassning inom skogssektorn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning. / SMHI
  Läs mer
 • Glädje när regnet faller över brandområdet

  Etiketter: Skog
  SMHI har utfärdat en klass 1-varning för rikligt regn i dag. Lokalt kan det komma över 35 millimeter i Västmanland. Förstås ett positivt besked för brandbekämparna som får lättare att jobba. / SR P4 Västmanland
  Läs mer

Sidor